Podprti projekti

Seznam

AlpiNet – Apline Network for Archeological Sciences (Omrežje arheoloških znanosti v Alpah)

AlpiNet – Apline Network for Archeological Sciences (Omrežje arheoloških znanosti v Alpah) (Partner)

AlpiNet – Apline Network for Archeological Sciences (Omrežje arheoloških znanosti v Alpah)

(Partner)

Vodja projekta: Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, Università di Trento (IT)
Soorganizatorji: Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento (IT), Tübingen University, Dept. Early Prehistory & Quaternary Ecology (DE), Institut für Paläontologie, Wien (AT), Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (SI), Université Pierre Mendès, Département d'Histoire de l'Art, Grenoble (FR), Curt Engelhorn Zentrum Archäometrie, Reiss Engelhorn Museen, Mannheim (DE), Innsbruck Universität, Institut für Ur- und Frühgeschichte (AT)
Pridruženi partnerji: Istituto Trentino di Cultura, Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, Trento (IT), Zürich Universität, Abt. Ur- und Frühgeschichte (CH), Université de Savoie, Département d’Histoire, Chambéry (FR), Centre d’Anthropologie, Toulouse (FR), Istituto Italiano di Paleontologia Umana, Roma (IT), Università di Ferrara, Dipartimento delle Risorse Naturali e Culturali, Ferrara (IT)
Finančna podpora EU: 588.117 EUR

Arheološki projekt vzpostavlja meddisciplinarno raziskovalno in pedagoško sodelovanje na področju Alp. V projektu sodeluje štirinajst univerz in raziskovalnih inštitutov iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice. Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete v omrežju sodeluje z dvema raziskovalnima projektoma in Neolitskimi seminarji.
Projekta »Neolitizacija Caput Adriae« in »Spreminjanje arheološke krajine Ljubljanskega barja« sta usmerjena v raziskave dinamike preoblikovanja in zgodnjega človekovega vpliva na naravna okolja (arheološke krajine) in raziskave premen paleogospodarstev ter kulturnih, poselitvenih in demografskih vzorcev v regijah. Z mednarodnimi Neolitskimi seminarji je bil vzpostavljen arheološki informacijski most in kontinuirana medinstitucionalna ter meddisciplinarna izmenjava raziskovalnih podatkov, povezanih z neolitskimi procesi v Evropi in Aziji ter formiranjem evropske civilizacije.
Več o raziskovalnih projektih in Neolitskem Seminarju: http://arheologija.ff.uni-lj.si/index.html.

Več: http://www.archeoalpinet.eu/ita/AlpineNetwork/page_7_26.html

Kontakt: Prof. dr. Mihael Budja
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, pp 580
http://arheologija.ff.uni-lj.si