Podprti projekti

Seznam

H.O.M.E. – House for Open Mobility Exchange (pilotni projekt mobilnosti)

H.O.M.E. – House for Open Mobility Exchange (pilotni projekt mobilnosti) (Partner)

H.O.M.E. – House for Open Mobility Exchange (pilotni projekt mobilnosti)

(Partner)

Vodja projekta : Kud Ljud (SI)
Partnerji: NEC (SI), Lomomania (PT), YEPCE (FR), OFA (SE), Sacred Places Vzw (FR)
Trajanje: november 2009 – april 2011
Podpora EU: 50.000,00 €

Glavne smernice projekta slovenske skupine, ki je v zadnjih letih najbolj aktivna na področju ambientalnega-interaktivnega gledališča, izhajajo iz njihove lastne prakse - rezidenčni center je lahko že prazna soba ali pa kavč, ki se raztegne v posteljo. Zato so člani skupine projekt zastavili kot serijo »hiš« v petih evropskih državah, ki jih bodo s svojimi partnerji iz Švedske, Belgije, Portugalske in Francije izvedli prihodnje leto in v katerih bodo umetniki »gosti« in umetniki »gostitelji« živeli in delali skupaj ter tako ustvarjali več zvrstne projekte v javnem prostoru.
V Ljubljani je bila »hiša« odprta spomladi, vzporedno pa so avtorji projekta razvili tudi internetno platformo H.O.M.E. - streetopija, prek katere se bodo lahko umetniki prijavili za sodelovanje v »hišah« ali ponujali svoje »hiše« in tako navezovali delovne stike v duhu neformalne umetniške mobilnosti.

Spletna stran društva: KUD Ljud

Aktivnosti v okviru projekta:

Pocestnica: ready-made galerija na prostem (April 2010)

Javna tribuna na temo "nizkocenovne" umetniške mobilnosti (Januar 2011)

KUD Ljud je neformalna skupina ustvarjalcev, ki v gledališču in sorodnih medijih prepoznavajo potencialen prostor soustvarjanja in nadgradnje lastnih idej. Ustvarjalce druži vera v »živo«umetnost, ki je v neposrednem stiku z gledalcem.
Pri oblikovanju gledališkega dogodka se vedno znova osredotočajo na različne oblike interakcije gledalcev z nastopajočimi in tako vzpostavljajo gledališče kot igro, kot ritual, kot dogodek socialnega združevanja. Zanima jih delo v javnih urbanih prostorih, eklektično združevanje žanrov, tehnik in stilov; veliko pozornosti posvečajo razmisleku o namenu in socialni umeščenosti svojega delovanja.
Avtorsko skupino oz. kolektiv razumejo kot edinega pravega ustvarjalca gledališkega »gesamtkunstwerka«. V preteklosti so delovali pod okriljem različnih društev inštitucij, od leta 2006 pa so se tudi formalno povezali v samostojno produkcijsko skupino KUD Ljud.