Literature vs. Nationalism / Literatura proti nacionalizmu

Področje
Knjiga in prevodni projekti 
Producent
Založba Goga (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti literarnega prevajanja 2020
Podpora EU
85.619 EUR (3. leto - FPA III/3)
Leto
2020 

Trajanje projekta: 1. 1. 2021–31. 12. 2021 (3. leto)
Podpora EU: Kategorija 2 – Triletni okvirni sporazumi o partnerstvu (FPA): 57.428,00 EUR (1. leto); 68.258,40 EUR (2. leto); 85.619 EUR (3. leto)

Seznam del:
– Tanja Stupar-Trifunović: Satovi u majčinoj sobi. Prevod iz bosanskega v slovenski jezik.
– Petrarca: Il Canozniere. Prevod iz italijanskega v slovenski jezik.
– Nora Verde (Antonela Marušić): O ljubavi, batinama i revoluciji. Prevod iz hrvaškega v slovenski jezik.
– Giambattista Basile: Lo cunto de li cunti. Prevod iz italijanskega v slovenski jezik.
– Emil Hakl: O rodičich a dětech. Prevod iz češkega v slovenski jezik.
– Fernando Pessoa: Mensagem. Prevod iz portugalskega v slovenski jezik.
– Kristina Sabaliauskaitė: Petro imperatore. Prevod iz litvanskega v slovenski jezik.
– Tadej Golob: Leninov park. Prevod iz slovenskega v angleški jezik.
– Boris A. Novak: Trkanje na Vrata nepovrata. Prevod iz slovenskega v angleški jezik.
– Boris Kolar: Oratorij dišečega časa, Faraonske mravlje. Prevod iz slovenskega v angleški jezik.

Projekt Literatura proti nacionalizmu vključuje prevode knjig, ki se ukvarjajo s temami na katere ne bi smeli pozabiti: z 2. svetovno vojno, s holokavstom, z balkanskimi vojnami v 90-ih, nasiljem nad ženskami in manjšinami. V času, ko vse glasneje odmevajo skrajno desničarske ideje, smo se odločili za izdajanje vrhunskih literarnih del, ki nas učijo pomembne spretnosti – empatije.

Projekt spodbuja kroženje del med manjšimi jeziki, pa tudi iz manjših jezikov (predvsem slovenščine) v velike. Znotraj projekta načrtujemo tudi obiske avtorjev ob izidih in več obiskov mednarodnih knjižnih sejmov.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja