Literature vs. Nationalism / Literatura proti nacionalizmu

Področje
Knjiga in prevodni projekti 
Producent
Založba Goga (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti literarnega prevajanja 2020
Podpora EU
85.619 EUR (3. leto - FPA III/3)
Leto
2020 

Trajanje projekta: 1. 1. 2021–31. 12. 2021 (3. leto)
Podpora EU: Kategorija 2 – Triletni okvirni sporazumi o partnerstvu (FPA): 57.428,00 EUR (1. leto); 68.258,40 EUR (2. leto); 85.619 EUR (3. leto)

Projekt Literatura proti nacionalizmu vključuje prevode knjig, ki se ukvarjajo s temami na katere ne bi smeli pozabiti: z 2. svetovno vojno, s holokavstom, z balkanskimi vojnami v 90-ih, nasiljem nad ženskami in manjšinami. V času, ko vse glasneje odmevajo skrajno desničarske ideje, smo se odločili za izdajanje vrhunskih literarnih del, ki nas učijo pomembne spretnosti – empatije.

Projekt spodbuja kroženje del med manjšimi jeziki, pa tudi iz manjših jezikov (predvsem slovenščine) v velike. Znotraj projekta načrtujemo tudi obiske avtorjev ob izidih in več obiskov mednarodnih knjižnih sejmov.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja