The Perennial Biennial

Področje
Vizualne umetnosti 
Producent
Mednarodni grafični likovni center (partner) 
Vodja
Liverpool Biennial of Contemporary Art Ltd. (UK) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2018
Podpora EU
200.000 EUR
Leto
2018 

Vodja: Liverpool Biennial of Contemporary Art Ltd. (UK)
Partnerji: Bergenstriennalen AS (NO), biedriba Rigas Starptautiska Bienale (LV), Mednarodni grafični likovni center (SI), KW Institute for Contemporary Art – Kunst-Werke Berlin ev (DE)

Vrednost projekta: 335.480 EUR
Višina podpore EU: 200.000 EUR (59,62 %)
Trajanje projekta: 1. 8. 2018–1. 8. 2022 > september 2023*

Na stari celini smo priča velikim političnim in kulturnim spremembam, ki stalno ogrožajo povezanost evropskih držav in akterjev. Zaradi tega vrenja sta se pojavili potreba in želja po tesnejšem sodelovanju v umetnosti. Perennial Biennial je partnerstvo petih evropskih bienalov sodobne umetnosti, ki si skupaj prizadevajo za razvijanje in raziskovanje obstojnih modelov trajnih praks na področju bienalov. Perennial Biennial poteka kot večletno sodelovanje, njegov cilj pa je širiti področje bienalne prakse in krepiti sodelovanje evropskih bienalov med petimi partnerji v Nemčiji, Latviji, Sloveniji, na Norveškem in v Združenem kraljestvu ter v partnerstvu z Mednarodnim združenjem bienalov (IBA).

Projekt podpira raziskovanje, pisanje in oblikovanje novih narativov na področju bienalov s pomočjo sodelovanja, izmenjave zaposlenih in strokovnega znanja ter modelov trajnostne prakse. Cilj je ustvariti dinamično evropsko platformo za izmenjavo, ki bo okrepila sektor sodobne umetnosti na svetovni, evropski in lokalni ravni.

V okviru projekta je Mednarodni grafični likovni center prevzel organizacijo in vodenje dveh ključnih aktivnosti projekta:

Cikel delavnic The Perennial Biennial

V okviru projekta MGLC organizira pet delavnic, ki se jih udeležuje 15 kuratorjev in umetnikov, izbranih na predlog sodelujočih bienalov. Delavnice je zasnovala Nataša Petrešin-Bachelez v sodelovanju s projektnimi partnerji na naslednje teme: Material accountability (mentor: Stéphane Verlet-Bottéro), Residing with others (mentorica: Shela Sheikh), Spaces of humbleness (mentorica: Rasha Salti), Rootedness, situatedness (mentorica: Pauliina Feodoroff), Who keeps the cube white (mentorica: Binna Choi). Udeleženci se na delavnicah pod mentorskim vodstvom ukvarjajo s predlogi za trajnostne modele bienalnih prireditev. Predstavniki MGLC / Grafičnega bienala Ljubljana so: Omsk Social Club, Lara Mejač in Neja Zorzut. Zaključni dogodek cikla delavnic bo julija 2023 v Rigi, Litva, v okviru 3. bienala RIBOCA.

Konferenca »BITI DANES DRŽAVLJAN SVETA?«

V času 34. grafičnega bienala Ljubljana (18. 11. 2021) je MGLC organiziral mednarodno konferenco, ki je analizirala problematiko kozmopolitizma in bienalov ter drugih cikličnih mednarodnih prireditev na področju sodobne vizualne umestnosti. Konferenco je zasnovala Nevenka Šivavec, kot govorci so sodelovali vodje in kuratorji bienalov, teoretiki, kulturologi: Alia Swastika (Indonezija), Jo-Anne Birnie-Danzker (Kanada), Aljoša Pužar (Slovenija), Konstantinos Stafylakis (Grčija), Mahret Ifeoma Kupka (Nemčija) in Sami Al Daghistani (Slovenija).

V okviru projekta poteka tudi izmenjava zaposlenih in strokovnega kadra partnerjev. V novembru 2021 smo v MGLC gostili Samiro Ghoualmia iz Berlinskega bienala, ki se v svojem delu osredotoča na mediacijo in izobraževalne programe. V letu 2023, predvidoma meseca junija, bo naš sodelavec Gregor Dražil gost Bergenskega bienala.

*Projekt je bil zaradi zdravstvenih razmer podaljšanj za eno leto in se zaključuje septembra 2023.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja