Podprti projekti

Seznam

Človeku naklonjena mesta: Oblikovanje urbanih prizorišč

Človeku naklonjena mesta: Oblikovanje urbanih prizorišč (Partner)

Človeku naklonjena mesta: Oblikovanje urbanih prizorišč

(Partner)

Vodja projekta: Institut Supérieur d’Architecture de la Communauté française (ISACF – La Cambre), Bruselj (BE)
Soorganizatorji: Urbanistični inštitut RS, Ljubljana (SI), Lighthouse – Scotland’s Centre for Architecture, Design and the City, Glasgow (UK), Pro Materia asbl - The Belgian Creative Consultancy Agency, Bruselj (BE), Politecnico di Milano - Design Department (IT)

Finančna podpora EU: 199.950,00 EUR

Projekt Človeku naklonjena mesta: oblikovanje urbanih prizorišč (Human Cities: Sustainable Urban Design) predstavlja nadaljevanje dogodka Človeku naklonjena mesta: trajnostno urbano okolje (Humancities, sustainable environmental design), ki je potekal v Bruslju leta 2007. Ta dogodek se je posvetil problematiki javnih prostorov in njihovim družbenim in kulturnim razsežnostim. Uspeh tega srečanja je pomenil vzgib za oblikovanje širše mednarodne skupine, ki se ukvarja z različnimi vidiki in izzivi na področju javnega prostora.
Vodilo projekta je izmenjava znanj in izkušenj na področju družbeno-kulturnih dinamik v javnih prostorih in njihovem vzajemnem odnosu do oblikovanja prostora in mesta kot celote. Projekt zaznamuje vrsta delavnic za partnerje na projektu, ki se bodo zvrstile v vsakem od partnerskih mest. Rezultati delavnic bodo predstavljeni na sklepnem mednarodnem kolokviju v Bruslju in v publikaciji, kjer bodo poleg prispevkov partnerskih institucij zbrani tudi prispevki vabljenih predavateljev iz vsake posamezne delavnice tekom projekta.
Poleg povsem strokovnih srečanj, bo v okviru projekta precejšen del namenjen komunikaciji z javnostjo. Organiziran bo fotografski natečaj na teme javnega prostora, od njegove uporabe do oblikovanja in medsebojnega součinkovanja rabe in oblik. V okviru projekta bo organizirana tudi potujoča razstava. Razstavi v Bruslju se bo pridružil sklepni kolokvij, ki bo priložnost za formalno vse-evropsko mreženje in podpora prvemu Human Cities festivalu.
Urbanistični inštitut Republike Slovenije je v projektu odgovoren predvsem za koordinacijo, urejanje in izdajo publikacije, v kateri bo zbrano vso znanstveno in referenčno gradivo projekta vseh partnerskih institucij; in za izvedbo delavnice v Ljubljani, septembra 2009.

Več: www.humancities.eu

Kontakt: Barbara Goličnik, Biba Tominc, Nina Goršič, Matej Nikšič
Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana
http://www.uirs.si