Art BEyond PARTicipation. Towards a better understanding of the entanglements between power, politics, place and publics in arts practice

Področje
Uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples) in glasba 
Producent
Mesto žensk (partner) 
Vodja
Santarcangelo dei Teatri (IT) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2019
Podpora EU
1.448.000 EUR
Leto
2019 

Vodja: Santarcangelo dei Teatri (IT)
Partnerji: Mesto žensk (SI), ARTSADMIN Lbg (UK), A Sense of Cork Mid-summer Arts Festival Company Limited by Guarantee (IE), Association Festival de Marseille (FR), Kansallisgalleria (FI), Kunstencentrum Vooruit VZW (BE), L’Art Rue (TN), Latvijas Jauna Teatra Instituts (LV), Scottish Sculpture Workshop (UK)

Vrednost projekta: 2.896.000 EUR (50 %)
Višina podpore EU: 1.448.000 EUR
Trajanje projekta: 1. oktober 2019–31. september 2023

Kdo se boji ideologije?, MARWA ARSANIOS, vodstvo po razstavi, Galerija Škuc, 4.10.2018
24. Mednarodni festival sodobnih umetnosti – Mesto žensk /24th International Festival of Contemporary Arts – City of Women

BE PART je 4-letni projekt sodelovanja med desetimi partnerji, ki stremijo h kritičnemu in terenskemu raziskovanju modelov participatorne umetnosti ter k oblikovanju nove etike in ekonomije družbeno odgovornih umetniških praks.

Raziskovanje in ustvarjanje novih modelov sodelovanja želi izhajati iz edinstvenega konteksta, ki nastane ob srečanju lokalne skupnosti, umetniških kolektivov in organizacije. Projekt spodbuja tudi same partnerje, da oblikujejo drugačne organizacijske in produkcijske modele in k svojemu strateškemu planiranju povabijo umetniške kolektive oziroma lokalne skupnosti, s katerimi sicer delajo ali jih zgolj naslavljajo. Bolj kot klasičen pristop do razvoja občinstev, partnerje zanima sodelovanje z javnostjo in skupnostna distribucija umetnosti. Projekt sodelujoče skupnosti postavlja v vlogo soavtorjev kreativnega procesa v katerega vnašajo svoja specifična znanja in izkušnje. BE PART želi na ta način splesti mrežo, kjer se preizprašujejo obstoječe hierarhije, ideje o integraciji in vloge umetnosti v družbenih procesih. Sooblikovanje nove etike in ekonomije družbeno odgovorne umetniške prakse izhaja iz edinstvenega konteksta, ki nastane ob srečanju skupnosti, umetnice in organizacije in s tem prispeva k boljšemu razumevanju aktualnih socio-političnih razmer, kjer smo soočeni z različnimi oblikami prekarnosti.

Mesto žensk se bo osredotočilo na razvoj terenskega dela v obliki daljših rezidenc, kjer bodo sodelovale domače umetniške in raziskovalne skupine in lokalne zainteresirane skupnosti. Zanimalo nas bo področje skrbtvenega dela, vprašanje staranja, hendikepa in bolezni. Vsako leto bo na te vsebinske sklope oblikovan tudi umetniški in konferenčni program, nove produkcije, mednarodne izmenjave, delavnice in skupnostni dogodki. Na mednarodni skupščini projekta se bodo v Ljubljani predstavile vse mednarodne in lokalne sodelujoče iniciative. Teme obravnavane na skupščinah – moč, prostor, javnost in politika – bodo skupaj z izsledki terenskega in umetniškega dela predstavljeni v zaključni publikaciji, ki bo v uredništvu Mesta žensk, projekt poskusil umestiti v širši kontekst teorije o performativnih umetnostih 21. stoletja.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja