Feral Labs Network

Področje
Multimedija in nove tehnologije 
Producent
Projekt Atol, Zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo, Ljubljana (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2018
Podpora EU
200.000 EUR
Leto
2018 
Splet
https://www.ferallabs.net/ 

Vodja projekta: Zavod Projekt Atol (SI)
Partnerji: Digital Art International (FR), Helsingør Kommune (DK), SCHMIEDE HALLEIN – Verein zur Förderung der digitalen Kultur (AT), Finnish Society of Bioart (FI), Udruga za razvoj uradi sam kulture Radiona (HR)

Vrednost projekta: 333.400 EUR
Višina podpore EU: 200.000 EUR (59,99 %)
Trajanje projekta: 1. 12. 2018–30. 11. 2020

Vir: @ProjektAtol.

Partnerji projekta bodo oblikovali Feral Labs Network oz. Mrežo divjih laboratorijev, mrežo začasnih dislociranih vozlišč, namenjenih raziskovalnim procesom v umetnosti, tehnologiji in skupnostih. Mrežo v izhodišču tvori šest partnerjev, ki si delijo skupne interese pri razvoju naredi-si-sam (DIY) in naredi-skupaj (DIWO) pristopov ter interese na področju spajanja tehnologij in znanosti s sodobnimi umetniškimi praksami.

Skupaj bodo organizirali serijo raznoterih aktivnosti, a v središču je predvsem povezovanje in organizacija začasnih umetniško-raziskovalnih situacij, kot so umetniško-hekerski campi in sorodne oblike tvorjenja začasnih raziskovalno-ustvarjalnih okolij. Manj kot na prezentacijske oblike, kot so festivali, nastopi in razstave, se torej osredotočajo na procese kot so več-smerni pretok veščin in znanj med udeleženci, inkluzivno in terensko delo, raziskovanje in so-ustvarjanje. Skupno tem aktivnostim je, da so ti procesi namensko umaknjeni v okolja izven urbanih središč, ki sicer navadno gostijo hekerska in kreativna središča in v katerih se navadno razvija in predstavlja sodobna, s tehnologijo zaznamovana, umetniška praksa. Partnerji projekta bodo pripravili raznolike oblike začasnih ustvarjalnih središč, t.i. divjih laboratorijev, ki se bodo med seboj razlikovali po velikosti, formatih in ključnih temah, imajo pa skupno izhodišče, skupno metodologijo.

Projekt poleg organizacije mreže obstoječih in novih divjih laboratorijev vsebuje tudi vključujočo medijsko strategijo in umetniško-raziskovalne rezidenčne programe, v projekt pa je integriran tudi mehanizem za mednarodno mobilnost vseh deležnikov.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja