Movies In Motion

Področje
Filmski in avdiovizualni projekti 
Producent
Otok, zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana (partner) 
Vodja
Motovun Film Festival (Hrvaška) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - medsektorski sklop / Kinematografi kot inovativna kulturna središča v lokalnih skupnostih
Podpora EU
262.341 EUR
Leto
2020 

Vodja: Motovun Film Festival (HR)
Partnerji: Otok – zavod za razvijanje filmske kulture (Sl), Hrvaška filmska zveza (HR), International Filmmaking Academy Bologna (IT) in Live Cinema Ltd (VB)

Višina podpore EU: 262.341 EUR (80 %)
Višina podpore za slovenskega partnerja (Otok): 60.000 EUR

Movies in Motion je celoletni program filmskih projekcij v 13 krajih brez kinodvoran, ki se nahajajo v Istri. Program bo preko filma in drugih umetnosti na svojstven način povezal Istro na obeh straneh meje. Tako mlademu kot širšemu občinstvu bodo na voljo dve do štiri projekcije izbranih novejših evropskih filmov na mesec, program pa vključuje tudi več posebnih dogodkov za popularizacijo kino izkušnje (projekcije, nastopi umetnikov, nastopi v kinu v živo in otroške delavnice). Pet partnerskih organizacij iz Hrvaške, Slovenije, Italije in Velike Britanije bo skupaj omogočilo izvedbo 196 tovrstnih dogodkov. Veliko vsebin je namenjenih razvoju filmske pismenosti in prebujanja ljubezni do filmske umetnosti pri šolarjih, ki odraščajo v krajih brez možnosti obiska kina, in seveda tudi celotni lokalni skupnosti. Končni cilj projekta je pri ciljnemu občinstvu spodbuditi odprtost do evropskega (in) avtorskega filma kot tudi spodbuditi lokalne skupnosti, da projekt prepoznajo kot dobro prakso preko katere lahko trajnostno razvijajo filmsko kulturo in kulturna stičišča tudi v prihodnosti.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja