Literature vs. Nationalism / Literatura proti nacionalizmu

Področje
Knjiga in prevodni projekti 
Producent
Založba Goga (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti literarnega prevajanja 2019
Podpora EU
68.258,40 EUR (2. leto - FPA II/3)
Leto
2019 

Trajanje projekta: 1. 1. 2020–31. 12. 2020 (2. leto)
Podpora EU: Kategorija 2 – Triletni okvirni sporazumi o partnerstvu (FPA): 57.428,00 EUR (1. leto); 68.258,40 EUR (2. leto); 85.619 EUR (3. leto)

Seznam del v letu 2019 (2. leto podpore):
– Ahmed Burić: Tebi je smešno, da mi je ime Donald. Prevod iz bosanščine v slovenščino: Lili Potpara.
– Velibor Čolić: Priročnik za izgnance. Prevod iz francoščine v slovenščino: Ana Barič Moder.
– Pajtim Statovci: Moj mačkon Jugoslavija. Prevod iz finščine v slovenščino: Julija Potrč Šavli.
– Svetlana Slapšak: Šola za delikatne ljubimce. Prevod iz srbščine v slovenščino: Seta Knop.
– Marjolijn van Heemstra: In njegovo ime je. Prevod iz flamščine v slovenščino: Staša Pavlovič.
– Agata Tomažič: Ce que l’on ne peut confier à sa coiffeuse (založba: Belleville editions): Prevod iz slovenščine v francoščino: Stephan Baldeck.
– Eva Markun: Short stories. Prevod iz slovenščine v angleščino: Gregor Timothy Čeh.
– Goga short Miha Mazzini: From Singularity to Greed (and the land between). Prevod iz slovenščine v angleščino: Gregor Timothy Čeh.

Projekt Literatura proti nacionalizmu vključuje prevode knjig, ki se ukvarjajo s temami na katere ne bi smeli pozabiti: z 2. svetovno vojno, s holokavstom, z balkanskimi vojnami v 90-ih, nasiljem nad ženskami in manjšinami. V času, ko vse glasneje odmevajo skrajno desničarske ideje, smo se odločili za izdajanje vrhunskih literarnih del, ki nas učijo pomembne spretnosti – empatije.

Projekt spodbuja kroženje del med manjšimi jeziki, pa tudi iz manjših jezikov (predvsem slovenščine) v velike. Znotraj projekta načrtujemo tudi obiske avtorjev ob izidih in več obiskov mednarodnih knjižnih sejmov.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja