MUS.NET. MUSeum NETwork

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Dvorec Rakičan, Raziskovalno izobraževalno središče (partner) 
Vodja
Provincia di Padova (IT) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2019
Podpora EU
195.178 EUR
Leto
2019 

Vodja: Provincia di Padova (IT)
Partnerji: Butterfly Arc S.r.l. (IT), Fundacion Santa Maria la Real del Patrimonio Historico (ES), Museum of Lebork (PL), Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (SI)

Vrednost projekta: 325.299 EUR (60 %)
Višina podpore EU: 195.178 EUR
Trajanje projekta: 1. 9. 2019–30. 4. 2022

Cilj projekta MUS.NET je razviti preverljive in konkretne metode za omogočanje dostopnosti nesnovnih in snovnih kulturnih dobrin vsem državljanom ter povečanje števila obiskovalcev predvsem tistih muzejev in galerij, kateri brez inovativnega pristopa, ki ga je spodbuja in razvija projekt MUS.NET tovrstnega obiska ne bi beležili oz. bili deležni.

Projekt MUS.NET temelji na vzpostavitvi mreže evropskih institucij, ki delujejo na področju kulture ter upravljajo majhne muzeje oz. galerije. Ukrepi so namenjeni široki ciljni skupini, pri čemer se projekt osredotoča na mlade družine, obiskovalce stare nad 50 let, predstavnike ranljivih skupin in migrante oz. nove člane skupnosti. Ključno orodje pri razvoju občinstva predstavlja uporaba sodobne tehnologije in digitalizacija razstavnih eksponatov ter gradiva. Tovrsten pristop spreminja obiskovalčevo muzejsko izkušnjo, jo naredi zanimivejšo in omogoča oblikovanje privlačnejše kulturne ponudbe, pri čemer omogoča razširitev in povečanje primarne ciljne skupine.

Izzivi s katerimi se partnerji soočamo se odražajo v zastavljenih ciljih projekta, ki sovpadajo s štirimi osrednjimi prednostnimi nalogami pri oblikovanju ukrepov na področju razvoja kulture v evropskem prostoru:
1. dostopna in vključujoča kultura na področju razvojnih in tržnih pristopov za razvoj občinstva oz. doseganje novih obiskovalcev,
2. varovanje kulturne dediščine nanašajoč se na dejavnosti ozaveščanja državljanov o kulturnem ozadju posameznih skupnosti,
3. vpeljava ustvarjalne ekonomije in inovacij kot orodje za učinkovito komuniciranje ter doseganje bodočih obiskovalcev,
4. spodbujanje in širjenje kulturne raznolikosti v odnosih EU ter povečanje mobilnosti z namenom krepitve vezi med projektnimi partnerji.

RIS Dvorec Rakičan v projektu deluje kot vodja pilotne izvedbe projekta, ki vključuje izbiro, nabavo, implementacijo in testiranje IKT opreme za vpeljavo inovativnih metod digitalizacije kulturnih vsebin. Prav tako sodeluje v pripravljalnih, izobraževalnih in komunikacijskih aktivnosti in skrbi za diseminacijo projektnih rezultatov. Projektni delovni sklop pilotne izvedbe predstavlja osrednji del projekta MUS.NET in med drugim obsega spletna izobraževanja za muzejske upravljalce in razvoj digitalnih kulturnih aktivnosti (npr. interaktivni dnevi odprtih vrat, digitalizacija razstavnih vsebin s pomočjo digitalnih aplikacij – vpeljava t. i. »živega« risalnega kotička v okviru katerega poteka projekcija ilustracij, ki pred očmi obiskovalcev oživijo).

Projekti s področja