Razpisi

Seznam Razpisi
Ustvarjalna Evropa sofinancira nadnacionalne projekte javnih in zasebnih organizacij. Preverite aktualne razpise v vseh treh sklopih programa: KULTURA / MEDIA / Medsektorski sklop.

Organizacijam in izvajalcem v kulturnih, ustvarjalnih in avdiovizualnih sektorjih omogoča, da soustvarjajo in sodelujejo prek meja in dosežejo širše občinstvo ter pri tem obravnavajo aktualna družbena vprašanja in podpirajo umetnike. Ustvarjalna Evropa je odprta za države članice EU in EFTA/EGP, države kandidatke ter države, ki jih zajema sosedska politika kot jih določa pravna podlaga.

1 odprtih razpisov

PODPROGRAM KULTURA

Podpira vse kulturne in ustvarjalne sektorje (razen avdiovizualnega in filmskega sektorja) in vključuje horizontalne ukrepe, sektorsko podporo in posebne ukrepe.

Več o tem

PODPROGRAM MEDIA

Avdiovizualnim in filmskemu sektorju v različnih tematskih sklopih omogoča podporo za razvoj AV projektov, distribucijo, promocijo evropskih filmov, televizijskih vsebin in videoiger ter strokovna usposabljanja za producente, režiserje in scenariste idr. AV strokovnjake. Podpira tudi mreže evropskih filmskih festivalov in kinematografov.

Več o tem

MEDSEKTORSKI SKLOP

Spodbuja sodelovanje med ustvarjalnimi sektorji in vključuje tudi sektor novičarskih medijev. Povezuje kulturne, AV idr. ustvarjalne sektorje na različnih področjih in/ali dejavnostih, kot npr. razvoj politike, zbiranje podatkov, mednarodna izmenjava izkušenj ali znanja ter mreženje.

Več o tem