RISECI – Religion in the Shaping of European Cultural Identity / Religija pri oblikovanju evropske kulturne identite

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Muzej krščanstva na Slovenskem (partner) 
Vodja
Fundació Blanquerna, Barcelona (ES) 
Razpis
Kultura (2007-2013) / Razpis za leto 2013 za Sklop 1.1 (Projekti večletnega sodelovanja) in Sklop 1.2.1 (Projekti sodelovanja)
Podpora EU
115.000 EUR
Leto
2013 
Splet
http://www.riseci.eu/ 

Projekt  RISECI temelji na ideji, da je za poznavanje Evrope nujno poznati njeno 150324-RISECI_logoversko dediščino. Obenem je to priložnost za nov dialog v sodobni Evropi, v katerega  bodo vključene tako verske kot tudi neverske tradicije. Vera je v globaliziranem svetu sprožila plaz nepričakovanih posledic, ki se na zelo različne načine dotikajo civilne družbe. Deliti znanje je ključ do tega projekta, pri katerem sodelujejo univerze, muzeji, društva, kulturne organizacije in druge institucije, ki izhajajo iz okolij, kjer prevladujejo anglikanska, luteranska oziroma katoliška Cerkev. In prav ta raznolikost daje projektu svojevrsten pečat. Tako kot v preteklosti je vera tudi v sedanjosti za širšo družbo pomembna na različne načine.

 

Partnerji: Muzej krščanstva na Slovenskem, Ivančna Gorica (SI), Sigtunastiftelsen (SE), The University of Edinburgh (UK)

Trajanje projekta: 1. 6. 2013 – 30. 5. 2015

Aktivnosti  projekta:
Vloga redovnikov pri oblikovanju evropske kulturne identitete na primeru benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov
Religija pri oblikovanju evropske kulturne identitete

Projekti s področja