One Space

Področje
Interdisciplinarni projekti 
Producent
Zavod Exodos, Festival sodobnih odrskih umetnosti, Ljubljana (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2015
Podpora EU
199.913,40 EUR
Leto
2015 

rtnerji: KVS, Bruselj (BE) in Alkantara, Lizbona (PT)

One Space je 25-mesečni projekt, posvečen razvoju medkontinentalnih izmenjav, sodelovanja, produkcije in distribucije umetnikov iz Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda.

Cilj projekta je omogočiti kulturnim ustvarjalcem mednarodno (so)delovanje ter internacionalizacijo njihovih karier in aktivnosti v EU in zunaj nje. Projekt bo zagotavljal enake možnosti za vse umetnike, ne glede na njihove politično, družbeno, finančno ali geografsko ozadje (ali prihajajo iz EU ali ne). V skladu z evropskimi vrednotami enakopravnosti bo projekt obravnaval tematiko enakih možnosti in udejstvovanja manjšin in na ta način poskušal pripomoči k doseganju medkulturnih izmenjav in medsebojnega razumevanja kot ključa za razvoj zmogljivosti kulturnega sektorja za transnacionalno delovanje. Vse navedeno bo pripomoglo k vpogledu v raznolikost, ki je ključnega pomena za vso Evropo.

V okviru projekta bodo izvedeni trije umetniški laboratoriji v državah partnerskih organizacij, z dvanajstimi mladimi umetniki, ki delujejo na področju scenskih umetnosti ter enim digitalnim umetnikom, pod vodstvom dvanajstih strokovnjakov in treh mentorjev, ki bodo delali z mladimi umetniki. Projekt bo sodelujočim umetnikom omogočil razvoj in izmenjavo spretnosti, kompetenc in znanj, pridobivanje  novih izkušenj in mednarodno delovanje.

Trije projekti, razviti na laboratorijih,  bodo predstavljeni v Bruslju, Ljubljani in Lizboni v okviru že obstoječih in uveljavljenih festivalov. S spodbujanjem transnacionalnega kroženja teh evropskih produkcij in omogočanjem mobilnosti umetnikov iz Palestine, Konga, Slovenije, Libanona in Belgije, bo projekt med drugim spodbujal tudi zanimanje za serijo izvirnih del med obstoječimi in novimi občinstvi.

Poleg razvoja in produkcije, bo projekt bo vključeval tudi tri-stopenjski pristop k razvoju občinstva. Prvič, aktivnosti bodo močno povezane s festivali, ki potekajo v partnerskih mestih. Zato se bo projekt dopolnjeval tudi z drugimi kulturnimi dejavnosti, ki se izvajajo na lokalni ravni. Drugič, tri (so)produkcije z umetniki iz EU, Afrike in Palestine bodo na turneji po Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu – najprej v treh partnerskih državah, kasneje pa še v državah partnerskih organizacij iz mreže Shared Spaces. Tako bo porojekt poskrbel za doseganje lokalnega občinstva v širšem geografskem območju. Tretjič, partnerske organizacije spodbujajo tudi uporabo digitalnih tehnologij preko digitalnih platform za ozaveščanje na globalni ravni.

Projekt bo pripomogel h krepitvi partnerskih organizacij in njihovem mednarodnem povezovanju, lažjemu dostopu udeležencev do razširjenih poklicnih priložnosti (predvsem v Kongu ali Palestini, kjer je tako mednarodno kulturno sodelovanje umetnikom težko dosegljivo). Poleg tega projekt želi postopoma povezati afriške umetnike in nevladne organizacije z evropsko mrežo Shared Spaces. Širši cilj projekta je tako ustvariti rezultate, ki bodo presegali interese posameznih partnerjev in neposrednih udeležencev ter  doseči dolgoročne učinke.

One Space predstavlja nadgradnjo delovanja evropskega mreže Shared Spaces, v okviru festivala sodobnih odrskih umetnosti Exodos – Bodoči arhivi: Fokus Afrika (2015), ki ga je v aprilu izpeljal Zavod Exodos Ljubljana.

Trajanje projekta: 2. maj 2015 – 30. maj 2017

Zavod Exodos
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
http://www.exodosljubljana.si/

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja