Gledališka arhitektura v Srednji Evropi (TACE – Theatre Architecture in Central Europe)

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (partner) 
Vodja
Národní Divadlo Praha (CZ) 
Razpis
Kultura 2000 (2000-2006) / RAZPIS 2006 (Akcija 1 & Akcija 2)
Podpora EU
758.500 EUR
Leto
2006 
Splet
http://www.theatre-architecture.eu/ 

Vodja projekta: Národní Divadlo Praha (CZ)
Soorganizatorji: Divadelný ústav Bratislava (SK), Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa (PL), Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Hungarian, Budapest (HU), Slovenski gledališki inštitut (SLOGI; prej Slovenski gledališki muzej, SI)
Pridruženi partnerji:
České vysoké učení technické v Praze – ČVUT (CZ), Slovenská tehnicka univerzitá v Bratislave, Fakulta architectúry (SK), Vysoka škola výtvarných umení, Katedra architektonickej tvorby, Bratislava (SK), Centrum pro středoevropskou architekturu, Praha (CZ), České středisko scénografů, divadelních architektů a techniků – ČOSDAT, Praha (CZ), Oxford Brookes University – project CESAR (European Theatre Consortium) (UK), King’s College London, Centre for Computing in the Humanities (UK), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (SI), Arhitekturni muzej Ljubljana (SI)

Projekt Gledališka arhitektura v Srednji Evropi je zasnovalo pet gledaliških ustanov, na podlagi predhodnih skupnih projektov (npr. Praški kvadrienale, mednarodna razstava scenografije in gledališke arhitekture, izmenjave razstav in publikacij, zborniki dramskih tekstov Višegrajska drama). Večletni projekt TACE bo že vzpostavljeno sodelovanje nadaljeval v smislu raziskovanja in predstavitve skupne evropske kulturne dediščine.

Poleg interdisciplinarne raziskave, katere izsledki bodo predstavljeni na medmrežju (spletna stran), bodo partnerji projekta izvedli tudi raziskavo Eksperimentalni gledališki prostor v drugi polovici 20. stoletja, načrtovan je seminar za študente Fakultete za arhitekturo na temo gledališke arhitekture, ki se bo zaključil z mednarodno delavnico in razstavo, Arhitekturni muzej pa bo predvidoma v letu 2009 gostil pregledno potujočo razstavo Gledališka arhitektura v Srednji Evropi.

Projekt TACE bo omogočil sistematično evidentiranje gledališke arhitekture v srednji Evropi, usmerjen pa je tako v preteklost (k nepremični kulturni dediščini) kot tudi v prihodnost (vizija razvoja tega področja vse do utopičnih arhitekturnih umetniških projektov). Gledališka arhitektura je v tem trenutku v slovenskem prostoru aktualen predmet raziskave, saj se ta segment kulturne dediščine nenehno srečuje s problemom adaptacij in modernizacij gledaliških stavb, zgrajenih konec 19. in v začetku 20. stoletja. Pomemben rezultat projekta bo vzpostavitev mednarodne mreže strokovnjakov najrazličnejših profilov, ki doslej niso imeli možnosti mednarodnih povezovanj in primerjav svojih strokovnih dognanj. Načrtuje se tudi strokovno usposabljanje novih, mlajših strokovnih sodelavcev tako na področju raziskovanja in varovanja kulturne dediščine kot pri snovanju novih arhitekturnih in tehničnih rešitev.

Kontakt: Ivo Svetina
Slovenski gledališki muzej, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana
http://www.gledaliski-muzej.si

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja