SCENE – Significant European Cemeteries Network (Združenje kulturno pomembnih evropskih pokopališč)

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Mestna občina Ljubljana (partner) 
Vodja
(IT) 
Razpis
Kultura 2000 (2000-2006) / EVROPSKI DEDIŠČINSKI LABORATORIJI
Podpora EU
€ 406.864,00
Leto
2003 
Splet
http://www.scene-project.net/ 

Vodja projekta: City of Bologna (IT)
Soorganizatorji: Mestna občina Ljubljana (SI), Cemeteries Administration in the City of Stockholm (SE), Lithuanian Department of Cultural Heritage Protection, Vilnius (LT)
Finančna podpora EU: 406.864 EUR

Namen Združenja kulturno pomembnih evropskih pokopališč (ASCE – Association of Significant Cemeteries in Europe) je ozaveščanje o pomenu kulturne, zgodovinske in arhitekturne dediščine pokopališč, izmenjava izkušenj na področju ohranjanja in promocije pokopališč, razširjanje rabe novih tehnologij v kulturnem managementu historičnih pokopališč in spodbujanje univerz k raziskovanju na tem področju. Mestna občina Ljubljana (MOL) se je za sodelovanje v združenju odločila zaradi Žal, ki so najpomembnejši slovenski pokopališki kompleks, tako zaradi evropsko pomembne Plečnikove ureditve, kot Novih Žal arhitekta Marka Mušiča ter fizične in pomenske povezave s Potjo spominov in tovarištva.
MOL je za sodelovanje v projektu SCENE prejela 35.050 EUR, ki jih je namenila za prevod Vodiča po evropskih pokopališčih in spletnih strani projekta, največji del pa za prvo fazo obnove Kostnice na ljubljanskih Žalah. Vodič po evropskih pokopališčih je bil izdan v slovenskem, angleškem, italijanskem, švedskem in litovskem jeziku. SCENE je prvi projekt s področja kulturne dediščine, za katerega je MOL prejela sredstva Evropske komisije.

Več: www.scene-project.net, www.significantcemeteries.net

Kontakt: Miljana Butina Smrdel
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, Mestni trg 15, 1000 Ljubljana
www.ljubljana.si/si/mol

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja