A-PLACE: Linking places through networked artistic practices

Področje
Arhitektura, oblikovanje in uporabne umetnosti 
Producent
Kulturno društvo ProstoRož (partner) 
Vodja
Fundacio Privada Universitat i Tecnologia (ES) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2019
Podpora EU
708.446 EUR
Leto
2019 
Splet
http://www.a-place.eu/ 

Vodja: Fundacio Privada Universitat i Tecnologia (ES)
Partnerji: Universidade Nova de Lisboa (PT), Alive Architecture (BE), Katholieke Universiteit Leuven (BE), City Space Architecture (IT), Screen Projects SL (ES), Urban Gorillas (CY), Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani (SI), Kulturno društvo ProstoRož (SI)

Višina podpore EU: 708.446 EUR
Trajanje projekta: 1. 10. 2019–30. 10. 2023

Projekt A-Place je namenjen krepitvi vezi med ljudmi in kraji. Aktivnosti so osredotočene na ustvarjanje in (pre)oblikovanje izbranih prostorov v šestih evropskih mestih: Barceloni, Bologni, Bruslju, Lizboni, Ljubljani in Nikoziji.

A-PLACE

Sodobna prostorske prakse so ustvarile množico ne-prostorov, torej prostorov, s katerimi ljudmi ne znajo oziroma ne morejo vzpostaviti odnosa. Ne-prostori so lahko posledica globalizacije, gentrifikacije, odtujenosti, migracij in množičnega turizma. Da bi preprečil te trende, bo A-Place skupaj z različnimi umetniki in skupnostmi izvajal kreativne prostorske prakse, ki bodo namenjene ustvarjanju prostorov za boljše, vključujoče in podporne skupnosti.

A-Place je platforma za ustvarjanje, razpravo in eksperimentiranje z občutkom pripadnosti in identitete, ki jo imajo skupine iz različnih okolij in kultur v odnosu do svojega družbenega in fizičnega okolja. Z uporabo umetniških in kulturnih praks, ki se ukvarjajo s prostorom, želi A-Place nagovoriti različne deležnike (prebivalce, umetnike, arhitekte, študente in oblikovalce politik), da razmišljajo o pomenu in vrednosti ustvarjanja prostora.

Cilji projekta:

– Razvijati in uporabljati kreativne prakse ustvarjanja prostorov, ki omogočajo posameznikom in družbenim skupinam, da izrazijo svoj lastni odnos in pomen do prostorov, ki si jih delijo.

–  Ustvariti interdisciplinarne učne prostore, kjer se prepletajo umetniške prakse in izobraževalni programi. Ti prostori so namenjeni temu, da presežejo ločenost akademije od družbe in meje med posameznimi disciplinami.

– Raziskati vlogo in izkoristiti potencial mrežnih umetniških praks pri ustvarjanju prostorov, ki lahko z uporabo kreativnih pristopov pritegnejo k sodelovanju skupnost in druge deleženike (prebivalce, študente, učitelje) tako v fizičnem kot digitalnem prostoru.

– Izkoristiti zmogljivosti digitalnih tehnologij za ustvarjanje novih povezav med reprezentacijo prostorov (v obliki videoposnetkov, fotografij, zgodb) in aktivnostmi, ki so vezane na te prostore na digitalnih omrežjih. Povezave med prostori in aktivnostmi, ki nastajajo v socialnokulturnem kontekstu digitalnega prostora, se lahko nadalje uporabi pri kreativnih praksah ustvarjanja prostorov.

Projekt A-Place bo izvajal celovit program ustvarjanja prostorov v šestih evropskih mestih. V vsakem mestu bo v izbrani lokalni skupnosti s pomočjo umetniških intervencij razkrival skrite pomene prostorov in spodbujal aktivno udeležbo več akterjev (rezidenčnih umetnikov, sosedov, študentov in učiteljev, kulturnih delavcev in nevladnih organizacij) pri skupnostnem ustvarjanju identitete v globalnih, multikulturnih, informacijskih in omrežnih družbah.

Več na spletni strani, Facebook strani in Instagram profilu projekta.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja