Dance Explorations Beyond Front@ (Beyond Front@ plesno raziskovanje)

Področje
Uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples) in glasba 
Producent
Flota, Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Murska Sobota (vodja) 
Razpis
Kultura (2007-2013) / Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim 2008
Podpora EU
198.368 EUR
Leto
2008 
Splet
http://www.beyondfronta.eu/ 

oorganizatorji: ProProgressione, Budimpešta (HU), Dance Identity/D.ID, Pinkafeld (AT), OHO, Oberwart (AT), Hrvatski Institut za pokret i ples, Zagreb (HR);

Beyond Front@ plesno raziskovanje spodbuja in podpira produkcijo in predstavitev sodobnega plesa za umetnike in občinstvo na obmejnih področjih severnovzhodne Slovenije, jugovzhodne Avstrije, zahodne Madžarske in severnovzhodne Hrvaške.

Dance Explorations Beyond Front@ (Beyond Front@ plesno raziskovanje) si prizadeva zgraditi pomembne in ustvarjalne odnose med plesalci, drugimi umetniki, kulturnimi vodji, kritiki, teoretiki in občinstvi na področju Srednje Evrope z zagotavljanjem dostopa do visokokakovostne kulturne ponudbe državljanom na podeželju in mestnih področjih.

Projektne dejavnosti se osredotočajo na štiri področja dejavnosti/delovanja:

1. Beyond Front@ uprizoritve za predstavitev visokokakovostnih profesionalnih predstav sodobnega plesa koreografov/plesnih skupin iz štirih sodelujočih držav in na Front@ Festival of Contemporary Dance (Front@ Festivalu sodobnega plesa (Murska Sobota), Dance Week Festival (Festivalu tedna plesa)(Zagreb) in Burgenländischen Tanzwochen (Oberwart) ter Trafo dogodek v Budimpešti.

2. Beyond Front@ občinstvo za povečanje pristopa in mobilnosti občinstva do kulture skozi posebej oblikovana delovanja, ki lahko naredijo kulturo dostopnejšo (brezplačen čezmejni prevoz, prevoz za skupine študentov, posebne predstave za študentske ali druge ciljne skupine).

3. Beyond Front@ dialog za pospeševanje medkulturnega dialoga in izmenjavo med umetniki in občinstvom, ki obiskuje te festivale; za vzpostavljanje dialoga in zanimanja za okrogle mize o perečih vprašanjih sodobnega plesa, javne debate, teoretične debate in neformalna srečanja raznolikih občinstev in umetnikov.

4. DCL (“diesel”)Dance Communication Lab (Laboratorij za plesno komunikacijo) za zagotavljanje goriva umetnikom z organskim razvojem novih sodelovanj med mladimi profesionalnimi plesalci in umetniki, katerih delo se srečuje s področjem plesa (arhitekti, dizajnerji, video/filmski, upodobitveni umetniki, glasbeniki) s produkcijo niza medkulturnih improvizacijskih večerov sodobnega plesa.

5. Beyond Front@ ustvarjanje za razvoj medkulturnih koprodukcij med sodelujočimi državami in za spodbujanje umetniške produkcije in delovanja mladih umetnikov.

Cilji projekta vključujejo:
1. predstaviti visokokakovostne profesionalne predstave sodobnega plesa koreografov/skupin iz štirih sodelujočih držav in drugih evropskih narodov na Front@ Festival of Contemporary Dance (Murska Sobota), Dance Week Festival (Zagreb), Burgenländischen Tanzwochen (Oberwart) and Trafo (Budapest);
2. povečati dostop in mobilnost občinstva do kulture z zagotavljanjem prevoza občinstvu, da bi se lažje udeleževali dejavnosti preko meje;
3. vzpodbuditi dialog in zanimanje za pereče probleme sodobnega plesa preko neformalnih srečanj in;
4. organsko razvijati nova sodelovanja med mladimi profesionalnimi plesalci in umetniki, katerih delo se dotika področja plesa (arhitekti, dizajnerji, upodobitveni umetniki, glasbeniki), s produkcijo niza medkulturnih improvizacijskih večerov sodobnega plesa, ki se imenujejo Dance Communication Lab – DCL (Laboratorij plesne komunikacije);
5. pospeševati nove medkulturne koprodukcije med umetniki kot posledico dejavnosti DCLja.

PREVERITE tudi: Projekt Beyond Front@: Bridging New Territories je zgodba o uspehu!

Projektne aktivnosti:
5. Front@ sodobnega plesa, 24. – 28. avgust 2010, Murska Sobota
4. Front@ sodobnega plesa, 25. – 29. avgust 2009, Murska Sobota
Dance Communication Lab, 30. maj 2009, Zagreb
3. Front@ sodobnega plesa, 26. – 30. avgust 2008, Murska Sobota

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja