Prostori domišljije – Telo in mesto v mediteranski regiji

Področje
Uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples) in glasba 
Producent
Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Ljubljana (partner) 
Vodja
(PT) 
Razpis
Kultura 2000 (2000-2006) / RAZPIS 2006 (Akcija 1 & Akcija 2)
Podpora EU
€ 150.000,00
Leto
2006 
Splet
http://www.officina.fr/spip.php?page=projetEn&id_rubrique=40 

Vodja projekta: Alkantara, Lizbona (PT)
Soorganizatorji: Zavod Bunker, Ljubljana (SI), Carovana, Cagliari (IT), L’Officina, Marseille (FR), L’Animal a l’Esquena, Girona (ES)

Idealno mesto je bila aktualna tema mediteranske intelektualne tradicije, od mita o Babilonskem stolpu, preko Platonovih opisov idealnega mesta v Republiki, do Leanardo da Vincijevih načrtov utopičnega mesta in slavne slike Piera della Francesa, La Città Ideale. Že od časa konstruktorjev grških templjev, pa vse do časa utopičnih renesančnikov velja stališče, da mora biti idealno mesto zgrajeno skladno z razmerji človeškega telesa. Skoraj diametralno nasprotno temu namišljenemu, utopičnemu mestu je drugo mesto, mesto človeških aktivnosti – organizacija in uporaba prostora pred in onkraj geometričnih predstav mestnih planerjev.

V projektu Prostori domišljije mednarodna multidisciplinarna skupina koreografov, gledališčnikov, arhitektov in teoretikov skupaj raziskuje to mediteransko mesto in ustvarja multi-podobo umetnine na temo odnosa med telesom in mestom. V obdobju enega leta se bo pet ekip umetnikov in teoretikov posvetilo temi projekta, tj. prostori domišljije človeškega telesa in mediteranskega mesta. Delali bodo ločeno, hkrati pa bodo imeli priložnost izmenjavati ideje, poglede in skupno razvijati projekte. Vsaka od petih ekip združuje vsaj tri umetnike s področja plesa, gledališča in multimedie ter teoretika, npr. arhitekta, dramaturga, zgodovinarja. Slovensko skupino umetnikov in teoretikov bo predstavljala Mala Kline s sodelavci. Prostori domišljije so del dolgoročnega projekta kulturnega razvoja mediteranske regije, v katerem sta izmenjava in kulturni oziroma medkulturni dialog srž koncepta.

Več: www.alkantara.pt/arquivo.php?lang=2&id=87

Kontakt: Nevenka Koprivšek, Tamara Bračič, Alma Selimović
Zavod Bunker, Slomškova 11, 1000 Ljubljana
www.bunker.si/

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja