Težnost – Umetnost, Religija, Znanost (Gravity – Arts, Religion, Science)

Področje
Vizualne umetnosti 
Producent
Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) (partner) 
Vodja
(AT) 
Razpis
Kultura 2000 (2000-2006) /
Podpora EU
€ 890.100,00
Leto
2002 
Splet
http://zerogravity.mg-lj.si/ 

+MUVodja projekta: Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz (AT)
Soorganizatorji: Moderna galerija, Ljubljana (SI), Arbeitsstelle für christliche Bildtheorie der Universität Münster (DE), Ludwig Museum Budapest (HU), Art&Tek Institute der Kunstuniversität Linz (AT), Vedecko-vyzkumné pracoviste AVU, Praha (CZ), Forschungszentrum der Akademie der bildenden Künste Prag (CZ)
Pridruženi partnerji: Kulturwissenschaftliches Seminar der Humboldt-Universität zu Berlin (DE), Springerin – Hefte für Gegenwartskunst, Wien (AT)
Finančna podpora EU: 890.100 EUR

Končni rezultat triletnega projekta, ki je v obdobju od aprila 2002 do aprila 2005 povezal devet evropskih institucij, je razstava na spletu (http://zerogravity.mg-lj.si) in razstavni katalog s CD-romom z naslovom Towards Zero Gravity. Težnost v slovenski likovni umetnosti 20. in 21. stoletja.
Projekt je v Moderni galeriji prvo leto obsegal tehnično nadgradnjo računalniških programov in začetek združevanja podatkovnih baz dokumentacijskega in fotoarhiva, v naslednjih dveh letih pa koncipiranje in realizacijo razstave na spletu in izdajo razstavnega kataloga s CD-romom. Spletna razstava predstavlja širok izbor del slovenske umetnosti od impresionizma do sodobnosti. V virtualno predstavitev – avtor vsebinskega koncepta je Igor Zabel – je vključenih 57 umetnikov s 157 reprodukcijami, biografskimi podatki in izbrano literaturo. Katalog in priloženi CD-rom prinašata tekstovno gradivo kot dopolnitev spletne razstave, ki je na CD-romu tudi arhivirana. Informativna knjižica je namenjena vsem projektnim partnerjem, služila pa bo tudi medknjižnični izmenjavi z drugimi institucijami.

Več: http://zerogravity.mg-lj.si, www.gravitation.at

Kontakt: Bojana Rogina
Moderna galerija Ljubljana, Tomšičeva 14, 1000 Ljubljana
www.mg-lj.si

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja