The New European Contemporary Art Network (Nova evropska mreža za sodobno umetnost – Program mreže Manifesta 2002–2005)

Področje
Vizualne umetnosti 
Producent
Muzej sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) (partner) 
Vodja
(NL) 
Razpis
Kultura 2000 (2000-2006) /
Podpora EU
€ 889.107,00
Leto
2002 
Splet
http://manifesta.org/biennials/previous-editions/ 

Vodja projekta: International Foundation Manifesta (NL)
Soorganizatorji: Moderna galerija, Ljubljana (SI), AICA – Association internationale des critiques d’art (FR), Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (ES), Basis Wien (AT), Künstlerhaus Mousonturm (DE), Liverpool Biennial of Contemporary Art (UK), Rooma de VZW (BE)
Finančna podpora EU: 889.107 EUR

Manifesta Journal (MJ) je mednarodna revija, ki se ukvarja predvsem z vprašanji sodobnih kuratorskih praks. Koncept revije sta zasnovala in bila njena urednika Viktor Misiano in pokojni Igor Zabel. Skupaj jo izdajata Moderna galerija Ljubljana in Mednarodna fundacija Manifesta iz Amsterdama. MJ je ena izmed aktivnosti programa Manifesta Network, katerega namen je ustvarjati in razvijati odnose med mednarodnimi umetnostnimi strokovnjaki skozi skupne poglobljene raziskave na področju sodobnih umetniških in kuratorskih praks.
Izhodišča MJ temeljijo na idejah in ciljih, ki jih je razvila Manifesta kot bienale, gibanje in razvijajoča se mednarodna mreža. Glavni predmet revije so vprašanja kuratorskega dela, njegove strategije, dileme in konteksti. MJ pa ni le cehovsko glasilo kuratorjev, temveč poskuša razviti tudi kritični (samo)premislek kuratorskih praks. Kot enega svojih ciljev si je zastavil odpiranje prostora mladim sodelavcem pa tudi kuratorjem in piscem iz tistih delov Evrope, ki imajo manj možnosti za vstop v mednarodni umetnostni prostor.
Revija izhaja dvakrat letno v angleščini, vsaka številka pa je posvečena posebni temi in zgrajena iz več sekcij, ki temo osvetljujejo z raznih kotov: teoretske razprave, kuratorske refleksije, stališča umetnikov do kuratorskih praks, recenzije, kritike razstav in drugih projektov in retrospektivni pogledi, ki povezujejo sodobne tokove s tradicijo moderne in sodobne umetnosti in kulture.
Prva številka je posvečena značilnostim in možnostim tradicionalnega belega razstavnega prostora danes, druga vprašanju funkcije sodobnih umetnostnih bienalov in drugih prireditev, temi sledečih številk pa sta vloga sanj in nezavednega v kuratorskem delu in kuratorsko izobraževanje.

Več: www.manifesta.org

Kontakt: Igor Španjol
Moderna galerija Ljubljana, Tomšičeva 14, 1000 Ljubljana
www.mg-lj.si

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja