Rise of women in culture in Western Balkan

Področje
Multimedija in nove tehnologije 
Producent
Lokarjeva galerija (partner) 
Vodja
Udruzenje Fenomena (RS) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja – Zahodni Balkan
Podpora EU
307.171 EUR
Leto
2020 
Splet
https://www.riseofwomen.net/ 

Vodja: Udruzenje Fenomena (RS)
Partnerji: Association for development of culture and ecology sensus – Skopje (MK), Beoart Contemporary (RS), NVO SPES (ME), Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti-PRIZMA (HR), Zavod Lokarjeva Galerija (SI)

Podpora EU: 307.171 EUR
Trajanje projekta: januar 2021–marec 2023

Rise of Women. Supported by Creative Europe. Vir: FB @riseofwomen.balkan

Ideja, iz katere se je razvil koncept kuratorske pobude, izhaja iz neposrednih izkušenj prepoznavanja naraščajoče pojavnosti ženskih umetnic in problem njihove premajhne zastopanosti v sodobni umetnosti 21. stoletja. Sinergija med umetnikom in kustosom vodi k boljši prepoznavnosti in zavedanju prisotnosti ženske identitete v umetniških delih ter vključevanju novih oblik predstavitve, ki izboljšujejo komunikacijo z občinstvom. V širšem kontekstu opazovanja in izboljšave prepoznavnosti, projekt poleg regije Zahodnega Balkana vključuje tudi udeležence iz širšega območja Evrope. Izbrane in načrtovane dejavnosti (potujoča razstava, konferenca, delavnice, predavanja, rezidenčni program, raziskave, VR tehnologije, objave …) projekta so usmerjene v povečanje zmogljivosti ženskih identitet v kulturi, katerih cilj je pustiti pečat za prihodnje generacije.

Projekt je odgovor na nekatere najbolj pereče izzive, potrebe in probleme, s katerimi se soočajo mlade vizualne umetnice, kuratorke in ostale ženske v kulturi na Zahodnem Balkanu pri svojem dnevnem delu, zlasti v neodvisnem sektorju.

V poskusu, da bi zagotovili empirično podlago za detektiran problem, ki bi se ga radi lotili, se bomo v glavnem opirali na nekaj obstoječih raziskav nevladnih organizacij na Zahodnem Balkanu in na zapuščanje ustvarjalcev s tega področja (Hrvaška: Mlade ženske in kakovost spolov v postjugoslovanskih republikah: mednarodna znanstvena konferenca o raziskavah, praksi in politiki, program, ki sodeluje pri Unescu, 2013.; Kako živijo umetnice, Selma Banich i Nina Gojić, 2018.; Srbija: ovire za strokovnjake v kulturi, Mira Vidaković in Vesna Šćepanović; Pravica do kultura ali pravica do razvoja kulturnih potreb, Dušica Dragin…). Potrebe mladih umetnic na Zahodnem Balkanu so v osnovi združene v samih fazah procesa ustvarjanja: priprava, produkcija, distribucija, promocija in prodaja. Za vse te faze so značilni strukturni tedni, ki mladim vizualnim umetnicam otežujejo profesionalno opravljanje svojega dela.

Cilj projekta je izboljšati sposobnost mladih vizualnih umetnic in kuratork za ustvarjanje in širjenje svojega ustvarjalnega dela.

Spremljaj FB @riseofwomen.balkan

Projekti s področja