HEMI – Hub for exchange of music innovation in Central and South-eastern Europe

Področje
Uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples) in glasba 
Producent
SIGIC, slovenski glasbenoinformacijski center (partner) 
Vodja
Technopolis Gkazi Anonimi Etaireia Ota Prostasias Kai Anadeixis Viomichanikou Archaiologikou Parkou Athinon (GR) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2019
Podpora EU
1.941.171 EUR
Leto
2019 

Vodja: Technopolis Gkazi Anonimi Etaireia Ota Prostasias Kai Anadeixis Viomichanikou Archaiologikou Parkou Athinon (EL)
Partnerji: SIGIC (SI), Asociatia Romanian Artists Worldwide (RO), Dunagentsys Kft. (HU), Foundation Exit (RS), Fundacja Krakowska Scena Muzyczna (PL), Institut Umeni – Divadelni Ustav (CZ), Krakowskie Biuro Festiwalowe (PL), Music Estonia MTÜ (EE), Password Production (MK)

Vrednost projekta: 3.882.342 EUR (50 %)
Višina podpore EU: 1.941.171 EUR
Trajanje projekta: 10. 12. 2019–9. 12. 2023

HEMI – center za izmenjavo glasbenih inovacij v centralni in jugovzhodni Evropi, je projekt mednarodnega sodelovanja, ki bo povezal 10 partnerjev iz devetih evropskih držav: Grčije, Severne Makedonije, Srbije, Romunije, Madžarske, Češke, Poljske, Estonije in Slovenije.

Glavni cilj HEMI je vzpostaviti trajni model mednarodnega sodelovanja in mobilnosti, ki bo temeljil na usposabljanju glasbenikov in drugih glasbenih profesionalcev za sodobne in bodoče izzive evropske glasbene industrije, s poudarkom na oblikovanju inovativnih in trajnih rešitev za razvoj in predstavljanje glasbene ustvarjalnosti ter kontinuirani mednarodni mobilnosti omenjenih akterjev.

HEMI želi na mednarodni ravni povezati ključne deležnike glasbenih scen znotraj vključenih držav: glasbenike, managerje, bookerje, koncertne organizatorje, festivale, prizorišča, založbe ter medije, in sicer na različne načine: v obliki izdelave digitalne platforme za predstavljanje in promocijo glasbene ustvarjalnosti in glasbene infrastrukture znotraj posameznih držav, obiskovanja showcase festivalov, predavanj in delavnic iz glasbenega posla v tujini ter oblikovanja skupne zaloge inovativnih znanj in primerov dobrih praks delovanja znotraj glasbenega posla v najširšem merilu.

V ta namen bodo s HEMI sodelovali tudi pridruženi partnerji iz zahodnih evropskih držav Italije, Nemčije, Velike Britanije in Nizozemske, kjer obstajajo številne dobre prakse razvoja glasbenih poslovnih modelov, prav tako pa predstavljajo ključen teritorij za potencial mednarodnega preboja glasbenih profesionalcev iz centralne in jugovzhodne.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja