Young art(ist)s refreshing heritage sites

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Združenje zgodovinskih mest Slovenije (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja za leto 2018, ki se navezujejo na ELKD 2018
Podpora EU
197.989,83 EUR
Leto
2018 
Splet
https://www.refresheurope.eu/ 

Koordinator: Združenje zgodovinskih mest Slovenije (SI)
Partnerji: Complexul muzeal national Moldova IASI (RO), Fundacion universitaria San Antonio (ES) in ITACA – Local Development Association (IT)
Trajanje projekta: 1. 4. 2018–31. 12. 2019

Združenje zgodovinskih mest Slovenije, projekt REFRESH s podporo Ustvarjalne Evrope.

Splošni cilj projekta REFRESH – Mladi umetniki oživijo in osvežijo območja dediščine je približati kulturno dediščino sodelujočih mest in regij mladim, proslaviti njeno raznolikost in deliti njeno vrednost in vrednote s prihodnjimi generacijami.
Zaščitena območja dediščine se v projektu predstavljajo kot kraj inovacij, ustvarjalnosti, nenavadnih dogodkov in prostor novih ustvarjalnih priložnosti za mlade umetnike iz Slovenije, Romunije, Španije in Italije. Mladi umetniki bodo namreč izbrane lokacije kulturne dediščine uporabili kot vir navdiha za ustvarjanje novih kulturnih vsebin ali umetniških del, ki bodo pripomogla k raznolikosti in obogatitvi obstoječih kulturnih dogodkov. Tako bodo partnerji projekta dosegli boljše razumevanje, večjo prepoznavnost in privlačnost kulturne dediščine za (nova) občinstva.

Sodelovanje umetnikov in občinstva v medkulturnem kontekstu bo pomagalo krepiti občutek pripadnosti Evropi, spoznavati njeno raznolikost in »okrepiti zavedanje o vrednotah, ki jih predstavlja dediščina, o njenem družbenem in razvojnem potencialu ter o pomenu dolgoročnega varstva in ohranjanja dediščine«, kot so zapisali ob zaključku Berlinskega vrha o kulturni dediščini (18.–24. jun. 2018), ki je potekal v okviru evropskega leta kulturne dediščine.

Ustvarjalni tedni dediščine / Refresh heritage week

Na osmih izbranih lokacijah kulturne dediščine v Iasiju, Cellin Attanasiu, Murcii, na Ptuju in Novem mestu bodo mladi umetniki v osmih ustvarjalnih tednih dediščine (refresh heritage week), ustvarjali svoja nova umetniška dela na različnih poljih umetnosti: od glasbe, likovnih del, plesnih stvaritev, do sodobne vizualne umetnosti in filma, videa ….. , vsem pa je skupno, da jim bo vir navdiha, ustvarjalnosti in umetniškega izraza bogata kulturna dediščina.

Partnerji in mladi umetniki so se v začetku julija 2018 že srečali na prvem ustvarjalnem tednu dediščine na Ptuju, na mednarodnem festivalu Art Stays. Mladim je bilo za njihova dela navdih bogastvo kulturne dediščine, ki jo srečamo na Ptuju skozi njegovo dva tisoč in več letno zgodovino. Nastalo je osem novih, svežih umetniških slik, ilustracij, kiparskih del in video, s katerimi so obogatili in osvežili zgodovinsko mesto in festival Art Stays.

Naslednje srečanje umetnikov bo potekalo septembra 2018 v Italiji in Romuniji, kjer pa bodo ustvarjali in iskali nov, svež izraz mladi glasbeniki. Junija 2019 bo organizator ustvarjalnega tedna dediščine Novo mesto (Slovenija), ko bo 8 mladih umetnikov, iz partnerskih mest obogatilo in osvežilo vsakoletni Teden kultur z novimi plesnimi koreografijami in sodobnim plesnim izrazom. Na delavnicah se jim bodo pridružili dijaki in študentje v tekmovanju za najboljši umetniški video.

Aktivnosti projekta so del Evropskega leta kulturne dediščine:
Kako KUL je KULturna dediščina (poročilo projekta)
Ustvarjalne sinergije v Varaždinu: pomembno je dobro partnersko sodelovanje
Natečaj za najboljši REFRESH Video Art Award

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja