Voices of Minorities – Glasovi manjšin

Področje
Uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples) in glasba 
Producent
Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2018
Podpora EU
200.000 EUR
Leto
2018 

Vodja projekta: Ustanova Imago Sloveniae (SI)
Partnerji: Associazione Culturale Musicastrada (IT), Hagyományok Háza (HU), Trefpunt Festival vzw (BE)

Vrednost projekta: 356.344 EUR
Višina podpore EU: 200.000 EUR (56,13 %)
Trajanje projekta: 1. 6. 2018–31. 10. 2019

S projektom Glasovi manjšin (Voices of Minorities) želijo partnerji projekta izpostaviti pogosto podcenjen, celo spregledan, a zaradi tega nič manjši vpliv etničnih manjšin na družbo in kulturo (predvsem glasbo) v evropskem prostoru. Projekt se posebej navezuje tudi na aktualno begunsko krizo, na odnos širše javnosti do nje in na proces integracije beguncev v novo življenjsko okolje. Na temeljih medkulturnega dialoga želijo partnerji s pomočjo izobraževanja in osveščanja ter s povezovanjem predstavnikov različnih etničnih manjšin in širše javnosti spodbuditi premislek o teh problematikah in o možnih pozitivnih učinkih na integracijo etničnih manjšin v družbo, s tem pa daljnoročno prispevati k odprtosti družbe za drugačnost.

Osrednja ideja projekta je izmenjava glasbenikov in skupin, katerih glasba odraža vplive etničnih manjšin, med štirimi sodelujočimi partnerji: slovenski Imago Sloveniae kot vodilni partner bo sodeloval z organizacijo festivala Noči v stari Ljubljani v letih 2018 in 2019, belgijski Trefpunt bo svoj del projekta predstavil na koncertih Trefpunt festivala v Gentu leta 2019, italijanska Musicastrada na istoimenskem festivalu v severozahodni Toskani konec julija in začetek avgusta leta 2019, madžarska Hagyományok Háza pa na festivalu Budapest Folk Fest maja 2019.

Vsak izmed partnerjev je v izmenjavo ponudil več zasedb, ki predstavljajo glasbo etničnih manjšin v njihovih državah.
Nabor 19 imen glasbeno raznolikih izvajalcev, ki predstavljajo manjšine iz zelo različnih področij Evrope in drugih celin, je programskim vodjem festivalov omogočil veliko svobode pri snovanju glasbenih vsebin. Vsi programi bodo sicer odražali glasbe manjšin, obenem pa bodo, zaradi različnih izbir posameznih festivalov, tudi zelo raznoliki.

V okviru projekta Glasovi manjšin se bo odvilo 37 koncertov, na katerih bo nastopilo 128 glasbenikov s celega sveta. Celoten projekt bo trajal 17 mesecev: od 1. junija 2018 do 31. oktobra 2019. V tem času se bodo predstavniki partnerjev udeležili dveh skupnih sestankov v Ljubljani ter po enega ob robu festivalov v Budimpešti, Gentu in toskanski Pisi. Prav tako se bodo udeležili dveh najbolj referenčnih sejmov in festivalov s področja glasb sveta Womex (World Music Expo): leta 2018 bodo na Womexu v Las Palmasu na podlagi izkušenj s festivala Noči v stari Ljubljani 2018, katerega osrednji del bodo glasbe manjšin, pripravili strategijo za vse štiri sodelujoče festivale v letu 2019, zadnji skupni sestanek pa bodo imeli na Womexu 2019 (prireditelj uradno še ni znan), ko bodo opravili evalvacijo projekta in organizatorjem Womexa predlagali predstavitev projekta na okrogli mizi v okviru spremljevalnega programa sejma in predstavitvenega festivala.

Spremljajte FB @VoicesofMinorities.

Aktivnosti projekta:
Vabljeni na festival Noči v stari Ljubljani

Projekti s področja