HyperRecords: Making Museum Records Interoperable

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Teološka knjižnica Maribor (partner) 
Vodja
(IT) 
Razpis
Kultura 2000 (2000-2006) / RAZPIS 2005 (Akcija 1 & Akcija 2)
Podpora EU
€ 50.900,00
Leto
2005 

Vodja projekta: Comune di Roma – Ufficio Extradipartimentale Sopraintendenza Comunale BB.CC (IT)
Soorganizatorji: Teološka knjižnica Maribor (SI), Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institute for Art and History (DE)

Biblična arheološka zbirka Teološke knjižnice Maribor predstavlja 114 predmetov – posodje, svetilke, pečatniki – iz arheoloških najdišč v Jeruzalemu in okolici, ki sodijo v obdobje med 8. stoletjem pred Kristusom do 3. stoletja po Kristusu. Omenjeno zbirko je knjižnici priskrbel akademik dr. Jože Krašovec, ki je predmete kupoval v Jeruzalemu. Postopoma je dopolnjeval celotno zbirko ter jo leta 1990 predal Teološki knjižnici Maribor. V letu 2004 je knjižnica s pomočjo zunanjih sodelavcev Aleksandre Nestorović in Andreja Preložnika začela zbirko strokovno obdelovati. 14. oktobra 2004 je pripravila Biblični večer z akademikom dr. Jožetom Krašovcem, na katerem sta arheologa predstavila že opravljeno delo.
V projektu HyperRecords je Teološka knjižnica Maribor sodelovala z digitalizacijo Biblične arheološke zbirke, kjer je s pomočjo programa XML, ki ga je za namen katalogizacije muzejskih eksponatov uporabil Kapitolinski muzej v Rimu, katalogizirala predmete iz zbirke. Ob zaključku projekta je nastal katalog celotne zbirke v elektronski obliki, ki je dostopen na spletnih straneh Kapitolinskega muzeja in Teološke knjižnice Maribor, knjižnica pa načrtuje tudi njegovo tiskano izdajo.

Več: http://museicapitolini.net/hyperrecord/query.xq?display=summary&lang=de&term1=maribor&field1=any&mode1=contains&howmany=20,
http://193.2.64.70/KnjiznicaMB/biblvecer.htm

Kontakt: Fanika Kranjc-Vrečko
Teološka knjižnica Maribor, Slomškov trg, 2000 Maribor
http://193.2.64.70/KnjiznicaMB/Default.htm

Projekti s področja