Masters & Servers: Networked Culture in the Post-Digital Age

Področje
Multimedija in nove tehnologije 
Producent
Aksioma, Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2014
Podpora EU
199.990 EUR
Leto
2014 
Splet
http://www.mastersandservers.org/ 

Koordinator projekta: zavod Aksioma (SI)
Partnerji: Drugo More (HR), Abandon Normal Devices (VB), Link Centre for the Arts of the Information Age (IT), d-i-n-a (ES)
Trajanje projekta: 1. september 2014 – 31. avgust 2016

Masters & Servers je evropska pustolovščina, ki se osredotoča na novo generacijo digitalnega intervencionizma. Ukvarjajoč se s spremenljivostjo umetniškega eko sistema v informacijski dobi partnerji ustvarjajo prostor, kjer medijski umetniki, aktivisti in ustvarjalci premikamo meje sodobne umetnosti, radikalne zabave in amaterskih iznajdb.

Po digitalni revoluciji se je pojavilo negotovo stanje. Nastajajo nova sredstva komuniciranja, ustvarjanja in širjenja, ki pa jih ne spremljajo nikakršna „navodila za uporabo“. Posledica tega je dejstvo, da »ljudi prilagajamo strojem, namesto da bi stroje prilagajali človeštvu« (D. Rushkoff). Ali ima umetnost lahko odločilno vlogo pri obračanju tega procesa?
MASTERS & SERVERS je 24-mesečni projekt, ki raziskuje OMREŽNO KULTURO V POSTDIGITALNI DOBI, tako njen sedanji vpliv na družbo kakor tudi možnosti za prihodnost, in sicer s pomočjo preučevanja naslednjih treh področij:

1. Domišljija: Tehnologije ustvarjajo nove oblike reprezentacije, pripovedovanja zgodb in družbenega dialoga. Kako osmišljamo našo povezanost, tako javno kot tudi anonimno, individualno in kolektivno, politično in osebno?
2. Reprodukcija: Nove oblike ustvarjanja in distribucije premikajo ločnice med ljubiteljskim in profesionalnim. Kako vplivajo na kulturno (re)produkcijo?
3. Delovanje: Tako aktivistični umetniki kakor tudi podjetja ustvarjajo distribucijska sredstva, ki delujejo kot virusi in so namenjena sodelovanju, posledica tega pa so motnje v znanem in pričakovanem. Kakšne oblike angažiranosti in izzivov razkrivajo?

Pet ključnih organizacij evropske sodobne in medijske umetnosti – Aksioma (SI), Drugo more (HR), Link Art Center (IT), Abandon Normal Devices (VB) in d-i-n-a (ES) – bo združilo sile v raziskovanju večplastnega prizorišča, na katerem medijsko podkovani umetniki, hektivisti in ustvarjalci prečkajo meje med sodobno umetnostjo, družbeno intervencijo in ljubiteljskim izumiteljstvom. Omenjene institucije bodo sodelovale pri produkciji razstav in novih umetniških del, lansirale bodo odprte pozive in zaganjale spletne platforme ter pošiljale umetnike in umetniška dela po svetu. Diskurze, ki se bodo pojavili kot posledica teh dejavnosti, bodo dokumentirale v publikacijah in obravnavale v okviru seminarjev in javnih dogodkov. Projekt kot celota stremi h krepitvi operacijskega znanja partnerjev in k pritegovanju novih in obstoječih občinstev v dinamično razpravo, ki utira pot nepričakovanim povezavam znotraj celotne pahljače sodobne ustvarjalnosti.

V branje priporočamo: Slovenske organizacije »spisale« že devet zgodb o uspehu

Aktivnosti projekta:
Vrednost in vrednote kulture
Joey Skaggs v Ljubljani
Aksioma predstavlja Incident v avtopralnici (Car Wash Incident)
Moralna reforma v Aksiomi
Aksioma predstavlja The Black Chamber / Črni kabinet
Aktualno dogajanje v okviru projekta Masters & Servers
Zavod Aksioma: projekt Masters & Servers
Masters&Servers vabi k sodelovanju
Vabljeni na razstavo kolektiva BridA “Razmeščena komunikacija – SpreadKOM”
James Bridle – V senci brezpilotnega letala
Sašo Sedlaček v Udinah z razstavo Supertrash
Odprt poziv: MAIL ART DISRUPTION

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja