Revitalizacija žičke kartuzije

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Zavod za gradbeništvo Slovenije (vodja) 
Razpis
Kultura 2000 (2000-2006) / EVROPSKI DEDIŠČINSKI LABORATORIJI (2005)
Podpora EU
114.322,72 EUR
Leto
2005 
Splet
http://zicka.zag.si/ 

Vodja projekta: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Ljubljana (SI)
Soorganizatorji: Bundesanstalt fűr Materialforschung und -prűfung (BAM), Berlin (DE), Universita degli Studi di Pavia, Pavia (IT)
Pridruženi partnerji: ZVKDS OE Celje (SI), ZVKDS Restavratorski center, Ljubljana (SI), Univerza v Ljubljani (SI), Občina Slovenske Konjice (SI)

zice.jpgV okviru projekta je interdisciplinarna skupina strokovnjakov s področja družboslovnih, naravoslovnih in tehničnih ved raziskovala historične materiale, konstrukcijo stavbnega tkiva, arheologijo in stavbni razvoj zgornjega samostanskega kompleksa Žičke kartuzije s poudarkom na cerkvi sv. Janeza Krstnika.
Namen raziskav ni bila vzpostavitev prvotnega stanja samostana, pač pa z novimi argumenti poudariti njegovo izjemnost in ga v vsej mističnosti približati obiskovalcem, lokalni skupnosti pa omogočiti aktivno vključevanje v razvoj kraja, predvsem preko pestrejše kulturno-turistične ponudbe tega območja.

Kontakt: mag. Mateja Golež, Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG Ljubljana)

Projekti s področja