Poučevanje evropske zgodovine s filmom / Teaching European History through Cinema (TEHC)

Področje
Filmski in avdiovizualni projekti 
Producent
Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo (partner) 
Vodja
AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettaccolo (IT) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA / Filmsko izobraževanje 2017
Podpora EU
160.500 EUR
Leto
2017 
Splet
https://vizo.si/poucevanje-evropske-zgodovine-s-filmom/ 

Vodja: AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettaccolo (IT)
Partnerji: Zavod za uveljavljanje vizualne kulture Vizo (SI), IULM University (IT), County Museum Dundalk (IE), International Short Film Festival »In the Palace« (BO) in Romanian Film Promotion APFR (RO)
Trajanje projekta: 1. 9. 2017–1. 9. 2018

Srednješolski programi poučevanja evropske zgodovine postanejo bolj interaktivni, zanimivi in poglobljeni v razumevanju s pomočjo filma.

Projekt Poučevanje evropske zgodovine s filmom / Teaching European History through Cinema – TEHC prinaša film kot pedagoško in umetnostno-izrazno sredstvo v pouk zgodovine. Vanj so se vključili tudi zainteresirani pedagogi, učitelji drugih srednješolskih predmetov (geografija, sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina). Sodelovanje v projektu je v celoti brezplačno, omogoča pa tudi pridobitev točk za napredovanje pedagoških delavcev.

Na izbranih srednjih šolah projekt v šolskem letu 2017/2018 poteka s pomočjo ogledov kakovostnih filmov z umetniško vrednostjo, vezanih na posamezna zgodovinska obdobja in najpomembnejše, prelomne dogodke v njih. Vsi filmi so pospremljeni s filmsko-vzgojnimi pogovori in delavnico, v kateri dijaki, kot končni izdelek projekta, s pomočjo raznolikih montažnih prijemov izdelajo video eseje.

Zavod Vizo bo med vsemi pripravljenimi in izbranimi video eseji izbral 5 najboljših, ki bodo konkurirali v skupni mednarodni selekciji iz drugih držav v projektu, avtorji najboljših slovenskih video eseja pa bodo imeli možnost odpotovati na zaključno prireditev projekta v Milano junija 2018.

Več informacij: rok.govednik@vizo.si ali dasa.lozar@vizo.si.
Fotografije: Gimnazija Murska Sobota, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, GEPŠ Piran.

Projekti s področja