Regional Lab

Področje
Interdisciplinarni projekti 
Producent
Asociacija, Društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti (partner) 
Vodja
Kooperativa - regionalna platforma za kulturu (HR) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja – Zahodni Balkan
Podpora EU
424.010 EUR
Leto
2020 

Vodja: Kooperativa – regionalna platforma za kulturu (HR)
Partnerji: Alliance Operation City (HR), ANIBAR (XK), Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije (RS), Društvo Asociacija (SI), Jadro – Association of the independent culture scene Skopje (MK), Udruzenje gradjana omladinski kulturni centar Abrasevic (BA)

Podpora EU: 424.010 EUR
Trajanje projekta: 15. januar 2021–15. januar 2024
Področje: Krepitev zmogljivosti, zagovorništvo in izmenjava

Projekt Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration gradi na dosedanjih izkušnja povezovanja znotraj Kooperative ter nadalje razvija regionalno in evropsko sodelovanje. Cilj projekta je okrepiti regionalno sodelovanje ustvarjalcev in kulturnih producentov, kar se bo odvijalo preko izmenjave izkušenj, ob tem pa se bo razvijalo nove modele participatornega delovanja, krepilo zmogljivosti posameznikov in organizacij za delovanje na regionalni in evropski ravni, ter skrbelo za večanje vidljivosti kooperacij.

Asociacija bo v projektu sodelovala predvsem pri ustvarjanju tematskih publikacij (ang. Source book) na temo izgradnje mrež, upravljanja s prostori ter sodelovanja in izmenjave. V ta namen se bo mapiralo prakse in sestavilo priročnik, ki bo tako s primeri, kot pripadajočo refleksijo služil v pomoč pri aktivnemu zagovorniškemu naslavljanju izpostavljenih tematik. V projektu bomo sodelovati tudi pri pripravi peer-to-peer izobraževanj ter bili aktivneje udeleženi v zagovorniške obiske oziroma izmenjave med posameznimi deležniki, kar pomeni predvsem intervencije v primerih, kjer bo posamezna, na projekt vezana problematika, močneje prisotna. V projektu se bo sicer izvedla tudi poletna šola, potekala bodo različna tematska srečanja in druge aktivnosti.

Projekti s področja