Every Story Matters – making books more inclusive / Vsaka zgodba šteje

Področje
Knjiga in prevodni projekti 
Producent
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (partner) 
Vodja
Vlaams Fonds voor de Letteren (BE) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2019
Podpora EU
199.740 EUR
Leto
2019 

Vodja: Vlaams Fonds voor de Letteren (BE)
Partnerji: Javna agencija za knjigo RS (SI), Acesso Cultura, Associação Cultural (PT), Bluedar (DE), Mediart International (HR), Stichting ROSE (NL)

Vrednost projekta: 349.168 EUR (57,20 %)
Višina podpore EU: 199.740 EUR
Trajanje projekta: 1. september 2019–31. december 2022

Projekt Vsaka zgodba šteje je zasnovan z zavedanjem, da imajo knjige široko družbeno moč: branje širi obzorja in krepi empatijo. Otroci in mladostniki se v likih prepoznajo in se z njimi identificirajo, a z vse bolj pestrimi ozadji, družinami in okolji, iz katerih otroci in mladostniki izhajajo, knjižna ponudba nemalokrat zaostaja. Cilj projekta je zato spodbujanje celotne produkcijske verige otroške in mladinske literature od pisanja do izdajanja in prodaje knjig, ki temeljijo na inkluzivnosti, multikulturnosti in raznolikosti.

Partnerji projekta bodo avtorjem knjig zagotovili mentorstvo, založnikom in agentom usposabljanje, da bodo znali prepoznati tovrstne knjige in jih ustrezno promovirati, otroke in mladostnike pa bodo aktivno vključili v celoten proces in pri njih detektirali želje, potrebe, ideje in vizije ter seveda odzive na rezultate projekta, s čimer bo vzpostavljen učinkovit dialog med producenti in uporabniki literature.

V okviru projekta bodo partnerji med drugim vzpostavil spletno stran in priročnik za avtorje in založnike ter literarno rezidenco. Javna agencija za knjigo bo v okviru projekta izvajala aktivnosti, za katere je specializirana: organizirala delavnico za avtorje in avtorice, študijska srečanja urednikov otroške in mladinske literature, založniška srečanja, t. i. book-pitchinge in aktivnosti na mednarodnih knjižnih sejmih v Bologni in Frankfurtu. Rezultati bodo predstavljeni ob koncu projekta leta 2022 na frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer bo tistega leta Slovenija država častna gostja.

Projekti s področja