RE:PLAY – Redesigning playscapes with children in Western Balkans / Preoblikovanje igrišč skupaj z otroki na Zahodnem Balkanu

Področje
Arhitektura, oblikovanje in uporabne umetnosti 
Producent
Kulturno okoljsko društvo Pazi!Park (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja – Zahodni Balkan
Podpora EU
424.947 EUR
Leto
2020 
Foto PAZIPARK: Kostanjevica – delavnica by Goran Jakovac.

Vodja: Kulturno okoljsko društvo Pazi!Park (SI)
Partnerji: Gradionica (ME), Kreativni Krajobrazi (HR), Qendra Marredhenie (AL), Udruzenje “Skogled” (RS)

Podpora EU: 424.947 EUR
Trajanje projekta: 1. januar 2021–31. december 2023

Projekt RE: PLAY se ukvarja s preizpraševanjem igre kot izrazito človeške lastnosti, ki pa jo trenutna urbanistična praksa zapostavlja. Projekt poudarja pomen oblikovanja prostora skupaj z otroki in razvija procese kreativnega oblikovanja, ki vključuje otroke kot glavne sooblikovalce. Projektne aktivnosti vodijo v aktivno sodelovanju strokovnjakov ter omogočajo izmenjavo izkušenj, pristopov in konceptov pri delu z različnimi starostnimi skupinami, spolom in družbeno-kulturnim poreklom otrok. Tekom projekta je načrtovana vrsta dejavnosti namenjenih krepitvi zmogljivosti, kot so usposabljanja, seminarji in študijska potovanja, ki bodo prilagojene potrebam partnerskih organizacij in bodo hkrati na voljo drugim deležnikom projekta oziroma širši kreativni skupnosti.

V državah partnericah bo izvedenih pet pilotnih projektov – vključujočih prostorov igre, ki bodo temeljili na zaključkih sodelovanja z otroki, izkušnje in ugotovitve pa bodo razširjane preko priročnika o participatornem oblikovanju igrišč, kratkih video posnetkov, spletnih dnevnikov ter drugih objav.

Cilj projekta je, s krepitvijo  kreativnega sektorja, ki deluje na področju otrokom prijaznega oblikovanja, prispevati k spremembi obstoječega stanja na Zahodnem Balkanu, kjer se družbene, politične in kulturne meje pogosto prenašajo v segregirane in privatiziranje otroških igrišč ter opremljanje s standardnimi igrali, namesto celostnega oblikovanja po meri otrok.  V kontekstu, v katerem se oblikovalci bolj ukvarjajo z izpolnjevanjem varnostnih standardov kot samim oblikovanjem, je treba nujno doseči kulturno kreativni sektor, ki sodeluje pri oblikovanju mest in odločevalce, ki vplivajo na pogoje načrtovanja ter dvigniti oblikovalske standarde in povečati ozaveščenost glede prostorov za igro v mestih. Namen projekta je dolgoročno zagotoviti bistveno boljše prostorske pogoje za prosto in nestrukturirano igro vseh otrok, ki živijo v mestih.

Projekti s področja