Green Revisited: Encountering Emerging Naturecultures (GREEN) / GREEN: Premisliti zelenost; Srečanja v porajajočih se spojih narave in kulture

Področje
Multimedija in nove tehnologije 
Producent
Zavod projekt Atol (partner) 
Vodja
Jauno Mediju Kulturas Centrs RIX-C (LV) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2019
Podpora EU
180.000 EUR
Leto
2019 

Vodja: Jauno Mediju Kulturas Centrs RIX-C (LV)
Partnerji: Zavod projekt Atol (SI), Aalto Korkeakoulusaatio SR (FI), Association Emmetrop (FR), Liepajas Universitate (LV), OSLOMET – STORBYUNIVERSITETET (NO), STICHTING BALTAN (NL)

Vrednost projekta: 300.000 EUR (60 %)
Višina podpore EU: 180.000 EUR
Trajanje projekta: 1. september 2019–28. februar 2022

Vir: @ProjektAtol.

Namen projekta GREEN je vzpostavitev nove evropske platforme za kritično obravnavo, umetniške intervencije in trans-kulturni dialog, ki se loteva kompleksnosti naših odnosov z naravo. Želi vzpostaviti diskurz, ki presega dualistično obravnavo kulture na eni in narave na drugi strani. Pojmovanje, da smo ljudje izvzeti iz narave škodljivo, zato moramo to binarnost preseči.
GREEN hkrati premišlja tudi svojo zelenost, kljub pozitivni konotaciji, ki sicer zeleno ima, ne smemo spregledati, da je tudi to področje nenehnih (in pospešenih) tehničnih posegov, izrabe živih sistemov, ekologij in biosfere na sploh.

Partnerji projekta bodo organizirali serijo delavnic in produkcijskih umetniških rezidenc ter javne predstavitve kot so konference, razstave, programi vključevanja skupnosti in izobraževalni programi.

Projekt Atol bo v sklopu GREEN organiziral rezidenčni program SING (Sensing the Invisible Non-Green oz. Zaznavanje nevidnega ne-zelenega). Mednarodni udeleženci se bodo osredotočali na situacije v biosferi, ki jih brez uporabe tehnologije ne moremo zaznati. Potekala bo v dveh fazah, tako da bodo rezidenti najprej opredelili ožje področje, ki ga želijo obravnavati, in ki so ga zaznali -morda celo v klasični maniri moralne panike – tudi mediji. Druga faza bo osredotočena na oblikovanje umetniških in znanstveno informiranih odzivov na konkretno opredeljeno situacijo. Poudarek dela ekipe bo na dalj trajajočih zaznavanjih, zbiranjih in analizah podatkov ter izvajanju javnih delavnic.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja