Ohranjanje in populariziranje zvočnih dokumentov iz evropskih arhivov tradicionalne glasbe

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) (partner) 
 
Glasbenonarodopisni institut 
Vodja
(IT) 
Razpis
Kultura 2000 (2000-2006) / RAZPIS 2005 (Akcija 1 & Akcija 2)
Podpora EU
€ 100.000,00
Leto
2005 
Splet
http://www2.fcsh.unl.pt/inet/projects/audiopreservation/page.html 

Vodja projekta: Università degli studi di Udine (UNIUD) (IT)
Soorganizatorji: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Ljubljana (SI), Institute for Psychoacoustics and Electronic Music Ghent University (BE), Universidade Nova de Lisboa (PT)
Pridruženi partnerji: Gesellschaft für Historische Tonträger (AT), Österreichisches Volksliedwerk (AT)

Namen projekta je razširiti kulturno dediščino evropske ljudske glasbe, shranjeno v analognih avdio dokumentih. Ta glasbena dediščina je zaradi slabe kvalitete materiala, na katerega so bili zvočni dokumenti posneti, in hitrega razvoja novih nosilcev zvoka ogrožena, da izgine ali ostane pozabljena v kakšnem javnem arhivu ali, še najpogosteje, v zasebni zbirki. Posnetki so zastareli in mnogi komaj berljivi. Podobna usoda pa ni doletela glasbe, ki je bližje širšemu krogu ljudi, na primer klasična glasba in jazz. V teh primerih so glasbene založbe presnele večino zvočnih dokumentov, še posebej tistih, ki so zanimivi za trg. Žal se to ni zgodilo z ljudsko in tradicionalno glasbo.
Cilji projekta so zbiranje in katalogizacija zvočnih dokumentov v določenih evropskih arhivih tradicionalne glasbe (v Sloveniji je to arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU), presnemavanje izbora zvočnih dokumentov v digitalni format, razširjanje vedenja o tradicionalni glasbi preko znanstvenih publikacij, javnih koncertov in uporabe novih tehnologij (na primer svetovnega spleta).

Več: http://web.uniud.it/mirage/pofadeam/home.htm

Kontakt: dr. Drago Kunej
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
http://www.zrc-sazu.si/gni/

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja