Human Cities – Challenging the city scale / Človeku prijazna mesta: izzivanje merila mesta

Področje
Arhitektura, oblikovanje in uporabne umetnosti 
Producent
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (partner) 
Vodja
Cité du Design-Ecole Supérieure D'art et de Design (FR) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2014
Podpora EU
1.880.000 EUR
Leto
2014 
Splet
http://humancities.eu/ 

Vodja projekta: EPCC Cité du design – Ecolesupérieured’Art et de design (FR)
Partnerji: Urbanistični inštitut RS (SI), Pro Materia, Brussels (BE), Politecnico di Milano, Milan (IT), Aalto-Korkeakoulusaatio (FI), Association Design Week (RS), Clear Village Charitable Trust (UK), Estonian Association of Designers (EE), FH JOANNEUM Gesellschaft mbH. (AT), Istanbul Kültür Sanat Vakfı (TR), Zamek Cieszyn (PL)

Human CitiesTretje nadaljevanje projekta analizira, preizkuša in udejanja procese vključevanja ljudi v skupnostno ustvarjanje urbanih javnih prostorov v sodobnih mestih. Tokrat izziva mestno merilo in prostore prehajanja v mestih sodobne Evrope. V informacijski družbi običajni ljudje igramo ključno vlogo pri ustvarjanju novih javnih prostorov. Namen projekta je preseči prakso načrtovanih mestnih projektov, da bi preučili in razumeli moč nenačrtovanih aktivnosti in idej, ki se porajajo v javnih prostorih. Projektne aktivnosti so utemeljene na eni ali večih vrednotah Humanih mest, to so: empatija, dobro počutje, trajnost, intimnost, družabnost, mobilnost, dostopnost, estetičnost, lagodnost, domišljija, čutnost, spoštovanje in solidarnost. Z zavračanjem nepovezanega pristopa posameznih strok projekt združuje oblikovalce, arhitekte, urbaniste, sociologe, umetnostne zgodovinarje, blogerje, filozofe in umetnike, ki se v določenem trenutku vključujejo v procese nastajanja javnih prostorov. Skozi aplikativno raziskovanje in so-oblikovanje je mednarodna mreža Humana mesta dolgotrajen humanistični in kulturni projekt, ki naslavlja pozicijo in status ljudi v odnosu do njihovih mest in stalno spreminjajočega se prostora prehajanja.

HC-ccc14-18V uvodnem delu projekta bodo izvedene terenske študije, ki bodo identificirale in analizirale iniciative v partnerskih mestih, ki se z javnim prostorom ukvarjajo na način participativnega oblikovanje. Sledil bo eksperimentalni program. Vključeval bo različne aktivnosti kot so kampanje, projekti in programi za podporo skupnemu delu na že obstoječih iniciativah ali formiranju novih s ciljem testiranja novih pristopov pri formiranju urbanih javnih prostorov. Rezultati bodo ovrednoteni na podlagi zbiranja uporabniških izkušenj in integrirani v potujočo razstavo. Rezultati eksperimentov bodo predstavljeni skozi serijo razstav, ki bodo organizirane med oblikovalskimi dogodki v partnerskih mestih. V Ljubljani bo razstava odprta meseca maja 2017 v povezavi z nekaterimi drugimi dogodki (npr. BIO 2017). Kot sestavni del razstav bodo razvita tudi učna orodja za otroke in šole. Raziskovalni rezultati bodo ob koncu projekta objavljeni v publikaciji namenjeni strokovni in splošni javnosti. Med letoma 2016 in 2018 bodo v petih partnerskih mestih organizirane izobraževalne in praktične vaje v oblikovalskih centrih. Namen teh magisterskih delavnic za strokovnjake je izzvati merilo mesta pri skupnem so-ustvarjanju javnih prostorov in razviti nove scenarije, ki se bodo odzivali na procese v sodobnih družbah, da bi se izboljšala kvaliteta življenja v mestih.

Trajanje projekta: 1. oktober 2014–30. september 2018

Aktivnosti projekta:
Humana mesta za izboljšanje javnih prostorov v lokalnih okoljih
Za konec maja: Human Cities Dogodek
Sodeluj na fotografskem natečaju FOTOZGODBA NAŠE SOSESKE

Fotozgodba Human Cities: challenging the city scale, Bratovševa ploščad (foto: arhiv UIRS, Nina Goršič)
Fotozgodba Human Cities: challenging the city scale, Bratovševa ploščad (foto: arhiv UIRS, Nina Goršič)

 

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja