BITE – Introduction of new business model into European contemporary art operators to generate new young audience

Področje
Interdisciplinarni projekti 
Producent
Javni zavod Mladi zmaji (partner) 
Vodja
Udruzenje gradjana BUM (RS) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2019
Podpora EU
200.000 EUR
Leto
2019 

Vodja: Udruzenje gradjana BUM (RS)
Partnerji: Javni zavod Mladi zmaji (SI), Zavod TiPovej! (SI), BACKSLASH (ES), Color Media Communications (RS), Connect International (BE), Consorci de museus de la Comunitat Valenciana (ES), Kulturni centar Beograda (RS)

Vrednost projekta: 336.447 EUR (59,44 %)
Višina podpore EU: 200.000 EUR
Trajanje projekta: 1. oktober 2019–31. september 2021

»BITE of Art» Naj te ugrizne umetnost.
Predstavitev novega poslovnega modela evropskim izvajalcem kulturnih dejavnosti sodobne umetnosti za vzgojo mladega občinstva.

V okviru projekta Naj te ugrizne umetnost. bomo z uporabo novih orodij za privabljanje nove, mlade publike v sodobno umetnost razvili inovativni poslovni model. Le ta predstavlja skupno vizijo kulturnih in umetniških organizacij, ki prihajajo iz Španije, Slovenije in Srbije.

V projektu združujemo sodobno tržno, poslovno in komunikacijsko strokovno znanje z inovativnimi umetniškimi dogodki ter ustvarjamo paket, katerega bistven namen je na novo definirati pristop sodobne umetnosti do trga in je namenjen mladim, kot novemu občinstvu sodobne umetnosti. Z njim bomo prispevali k zagotavljanju finančne stabilnosti izvajalcev kulturnih in umetniških dejavnosti.

V današnji hitro spreminjajoči se družbi, ki jo oblikujejo hiter razvoj tehnologije, nove ideje, spremembe v komunikaciji in navadah ljudi, se različne panoge soočajo s ključnim izzivom – ali zavrniti prilagajanje novim razmeram okolja ali jih sprejeti in izkoristiti za lasten napredek. To danes velja tako za organizacije kot za kulturo in umetnost, ki sta obkroženi s spreminjajočimi pogoji delovanja in postajata vedno bolj oddaljeni od navadnih državljanov, predvsem mladih. Izziv je na dveh ravneh:
(1) način komunikacije med kulturnimi subjekti in mladimi ter
(2) inovacija v smislu ponujene vsebine.

V projektu sodelujeta dve slovenski organizaciji.

Javni zavod Mladi Zmaji bo poskrbel za potek projekta v Ljubljani, predvsem za izvedbo umetniških dogodkov mladih in za mlade ter izobraževalnih aktivnosti. Koordiniral bo izvajanja posameznih dogodkov sodobne umetnosti v Ljubljani in sodeloval pri razvoju poslovnega modela.

Zavod TiPovej! bo skrbel za koordinacijo projekta na nacionalni ravni, za inovativne rešitve v poslovnem modelu in za komunikacijo izvajalcev kulturnih dejavnosti sodobne umetnosti, s čimer bo pomembno sooblikoval komunikacijski vidik poslovnega modela. 

Projekti s področja