Future Architecture Platform / FuturA

Področje
Arhitektura, oblikovanje in uporabne umetnosti 
Producent
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Evropske platforme 2015
Podpora EU
500.000 EUR (1. leto); 500.000 EUR (2. leto)
Leto
2015 
Splet
http://futurearchitectureplatform.org/ 

Koordinator: Muzej za oblikovanje in arhitekturo (MAO), Ljubljana (SI)
Člani platforme: Oris House of Architecture, Zagreb(HR), Museum of Architecture in Wrocław (PL), Belgrade International Architecture Week (SR), National Museum ofXXI Century Arts, Rome (IT), House of Architecture, Graz (AT), Copenhagen Architecture Festival (DK), Tirana Architecture Week (AL), One Architecture Week (BG), Design Biotop, Ljubljana (SI), Lisbon Architecture Triennale (PT), dpr-barcelona (ES), CANactions, Kiev(UA), Bureau N, (DE)
Pridruženi člani: Swiss Architecture Museum, Basel (CH), Prishtina Architecture Week (RKS), Forecast, Berlin (DE), Calouste Gulbenkian Foundation (PT)

Trajanje platforme: 1. november 2015 – 31. oktober 2017
Podpora EU (dvoletna): 500.000 EUR (za 1. leto); 500.000 EUR (za 2. leto)

Platforma FuturA

FutureArchitecture-map-EuropePrihodnost mest, njihove arhitekture in urbanizma sloni na nedavnih politikah Evropske unije o trajnostnem razvoju, ki je lahko dosežen z inovacijami, eksperimentiranjem in uresničevanjem svežih idej generacij, ki bodo to prihodnost zaznamovale v prihajajočih letih. S svojim odprtim modelom in visokim pretokom informacij in idej želi platforma FuturA, prva vseevropska platforma arhitekture, muzejev, festivalov in producentov, spodbuditi nastajanje in vzpostavljanje ustvarjalcev, od katerih se mnogi v času krize, ki je prizadela evropski gradbeni sektor, soočajo z nestabilno zaposlitvijo, ter iskati nove modele načrtovanja in gradnje za zagotavljanje bolj stabilne perspektive.

FuturA, ki spodbuja razvoj prihajajočih talentov, zaobjema najširši spekter ambicioznih prihajajočih arhitektov, oblikovalcev, krajinskih arhitektov, urbanistov, kustosov in umetnikov; platforma bo omogočila predstavitev okoli 600 del prihajajočih ustvarjalcev. FuturA omogoča predstavitev njihovih idej o mestih in arhitekturi ter njihovo povezovanje z uveljavljenimi evropskimi muzeji, festivali in založniki; 25 prihajajočih ustvarjalcev bo namreč prisotnih na različnih dogodkih članov platforme.

Platforma FuturA tako združuje različne ustvarjalne discipline: oblikovanje, vizualne umetnosti, film in založništvo. Hkrati platforma gradi odnose med različnimi institucijami in občinstvi, v ta namen oblikuje močne medsektorske mreže, ki se bodo razvijale ne samo v času trajanja samega projekta, ampak tudi po njegovem koncu. Člani platforme FuturA so priznani evropski arhitekturni muzeji, festivali in producenti, zavezani k ozaveščanju širše javnosti ter so usposobljeni za spodbujanje sodelovanja različnih javnosti. Prihajajo iz 13 držav, tudi izven meja Evropske unije, s svojimi lastnimi razgibanimi zgodovinami in arhitekturnim razvojem, pa vendar s povezano prihodnostjo. S tesnejšim povezovanjem svojih programov bodo tako sporočila in ideje predstavljene na platformi FuturA dosegle veliko, široko in pisano evropsko in izven evropsko občinstvo, spodbudile nadnacionalno mobilnost kulturnih in ustvarjalnih akterjev ter kroženje del.

Cilji platforme:
– 
Prihodnost. Izpostavlja nastajajočo generacijo talentov različnih disciplin in širi svoje ideje o prihodnosti mest in arhitekture.
– Pretočnost. 14 organizatorjev iz 13 držav bo s svojim vseevropskim programom doseglo 250.000 ljudi. Ideje, smernice, vizije v različnih oblikah bodo prihajajoči ustvarjalci predstavili na sejmih, konferencah, predavanjih, delavnicah, knjigah in spletni platformi. Nekateri dogodki se bodo odvijali v Wroclawu Evropski prestolnici kulture 2016 in Aarhusu Evropski prestolnici kulture 2017.
– Ozaveščanje. Platforma bo kompleksna vprašanja arhitekture predstavljala na jasen in razumljiv način ter spodbujala bolj trajnostno življenjsko okolje na vseh ravneh evropskega prebivalstva.
– Predanost. FuturA  bo z Evropsko oznako kakovosti prepoznavala in povezovala organizatorje, ki delajo z ambicioznimi prihajajočimi talenti in izkazujejo zavezanost k ciljem in idejam platforme.

Aktivnosti projekta:
MAO predstavlja Future Architecture Festival
Future Architecture Platform: Poziv za ideje 2017
Future Architecture razstavlja: Skupni prostori na Novih Fužinah
Matchmaking Conference
Future Architecture: izbor avtorjev in napoved konference v Ljubljani
Uvodno srečanje članov platforme Future Architecture (FuturA)

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja