Podprti projekti

Seznam

The Uses of Art – on the legacy of 1848 and 1989 / Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989

The Uses of Art – on the legacy of 1848 and 1989 / Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989 (Partner), The Uses of Art – on the legacy of 1848 and 1989 / Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989 (Vodja)

The Uses of Art – on the legacy of 1848 and 1989 / Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989

(Partner) Internacionala – oblikovanje nove evropske konfederacije muzejev Moderna galerija je leta 2009 dala pobudo za medinstitucionalno sodelovanje Internacionala, vodila pa je tudi prvi skupni projekt, dveletni program z naslovom Internacionala: 1957-1986 Umetnost od zatona modernizma do vzpona globalizacije, ki se je uspešno končal leta 2012. Ustanovnim članicam Internacionale, muzejem Moderna galerija (MG, Ljubljana, Slovenija), Museu d’artContemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, Španija), Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, Belgija) in Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Nizozemska), sta se lani pridružila še dva pomembna evropska muzeja, Museo nacional centro de arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid, Španija) in SALT (Istanbul in Ankara, Turčija). Internacionalo, ki je sedaj nadinstitucionalna konfederacija šestih evropskih muzejev in temelji na skupni medmuzejski rabi zbirk in arhivov, podpirajo tudi komplementarne partnerske in pridružene organizacije z akademsko-umetniškega področja. Internacionala je prejela podporo programa EU Kultura v višini 2,5 milijona evrov za petletni projekt Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989 (RU). Gre za tesno prepleten program, ki sestoji iz razstav, simpozijev, publikacij, časopisov, spletnega foruma in izobraževalne platforme. RU se bo zaključil leta 2017 s sočasnimi razstavami in dogodki po Evropi. Z izbranima ključnima zgodovinskima trenutkoma, letoma 1848 in 1989, se RU navezuje na radikalno in nadnacionalno evropsko zgodovino državljanskega odpora in kreativnega odziva na oblast. V obeh zgodovinskih revolucijah so bila vprašanja dostopa do sveta in njegovih kultur temeljnega pomena za zahtevane nove oblike državljanstva. Petletni program Internacionale se bo posvetil tema trenutkoma in njuni dediščini s posebnim poudarkom na osemdesetih letih 20. stoletja za presojo sedanjosti in zagotavljanje novih oblik nadnacionalne mobilnosti fizične in intelektualne zgodovine na osnovi javnega dostopa, vključevanja in soustvarjanja. Program RU se začenja letos z razstavo v muzeju Reina Sofía, proti koncu leta pa se bo Internacionala predstavila še z mednarodno konferenco, ki jo skupaj organizirata Moderna galerija in Reina Sofía. Moderna galerija pripravlja leta 2014 tudi obsežno razstavo, simpozij in publikacijo o Neue Slowenische Kunst, v 2015 pa še razstavo, simpozj in publikacijo na temo civilne družbe. Vodi tudi raziskovalni projekt Oralne zgodovine. Internacionala je predlog prostora za umetnost v nehierarhičnem in decentraliziranem internacionalizmu, ki temelji na vrednotah različnosti in horizontalne izmenjave znotraj konstelacije globalno povezanih kulturnih akterjev z lokalnimi koreninami. Poleg šestih evropskih muzejev so partnerice Internacionale tudi izobraževalne organizacije, GrizedaleArts (Cumbria, Velika Britanija), Liverpool John Moores University (Liverpool, Velika Britanija), KASK School of Arts University College Ghent (Gent, Belgija) in Universität Hildesheim (Hildesheim, Nemčija), ki imajo potrebno strokovno znanje in materialne možnosti za realizacijo namenov programa RU. Projekt vključuje tudi širšo mrežo pridruženih partneric, ki bodo sodelovale z ekipo RU, ko bo potrebno. Med njimi so Juliús Koller Society (Bratislava, Slovaška), Afterall Journaland Books (London, Velika Britanija), Kwiekulik Archive (Varšava, Poljska), Victoria & Albert Museum (London, Velika Britanija). Revija za umetnost A Prior bo povsem posvečena projektu RU s spletnim forumom in eno letno tiskano izdajo. Več informacij: Internacionala Soorganizatorji: Moderna galerija, Ljubljana (SI), Garanti Kültür A.S. (TR), Grizedale Arts (UK), Liverpool John Moores University (UK), Museu d'Art Contemporani de Barcelona - MACBA (ES), Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - M HKA (BE), Museo nacional centro de arte Reina Sofía - MNCARS, Madrid (ES), Stiftung Universität Hildesheim (DE), University College Ghent School of Arts - KASK, (BE) Aktivnosti projekta: Dediščina 1989. Študijski primer: druga razstava Jugoslovanski dokumenti NSK od Kapitala do kapitala med najboljših 15 razstav na svetu v letu 2016 OSEMDESETA v Moderni galeriji: 1. del MSUM vabi na 5. seminar Slovar skupnega znanja Razstava NSK od Kapitala do kapitala gostuje v Eindhovnu MG+MSUM: Slovar skupnega znanja Poletna muzejska noč NSK od Kapitala do kapitala – otvoritev razstave z bogatim spremljevalnim programom Prvič objavljeno: 24. 4. 2013.

The Uses of Art – on the legacy of 1848 and 1989 / Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989

(Vodja) Internacionala – oblikovanje nove evropske konfederacije muzejev Moderna galerija je leta 2009 dala pobudo za medinstitucionalno sodelovanje Internacionala, vodila pa je tudi prvi skupni projekt, dveletni program z naslovom Internacionala: 1957-1986 Umetnost od zatona modernizma do vzpona globalizacije, ki se je uspešno končal leta 2012. Ustanovnim članicam Internacionale, muzejem Moderna galerija (MG, Ljubljana, Slovenija), Museu d’artContemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona, Španija), Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, Belgija) in Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Nizozemska), sta se lani pridružila še dva pomembna evropska muzeja, Museo nacional centro de arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid, Španija) in SALT (Istanbul in Ankara, Turčija). Internacionalo, ki je sedaj nadinstitucionalna konfederacija šestih evropskih muzejev in temelji na skupni medmuzejski rabi zbirk in arhivov, podpirajo tudi komplementarne partnerske in pridružene organizacije z akademsko-umetniškega področja. Internacionala je prejela podporo programa EU Kultura v višini 2,5 milijona evrov za petletni projekt Rabe umetnosti – dediščina let 1848 in 1989 (RU). Gre za tesno prepleten program, ki sestoji iz razstav, simpozijev, publikacij, časopisov, spletnega foruma in izobraževalne platforme. RU se bo zaključil leta 2017 s sočasnimi razstavami in dogodki po Evropi. Z izbranima ključnima zgodovinskima trenutkoma, letoma 1848 in 1989, se RU navezuje na radikalno in nadnacionalno evropsko zgodovino državljanskega odpora in kreativnega odziva na oblast. V obeh zgodovinskih revolucijah so bila vprašanja dostopa do sveta in njegovih kultur temeljnega pomena za zahtevane nove oblike državljanstva. Petletni program Internacionale se bo posvetil tema trenutkoma in njuni dediščini s posebnim poudarkom na osemdesetih letih 20. stoletja za presojo sedanjosti in zagotavljanje novih oblik nadnacionalne mobilnosti fizične in intelektualne zgodovine na osnovi javnega dostopa, vključevanja in soustvarjanja. Program RU se začenja letos z razstavo v muzeju Reina Sofía, proti koncu leta pa se bo Internacionala predstavila še z mednarodno konferenco, ki jo skupaj organizirata Moderna galerija in Reina Sofía. Moderna galerija pripravlja leta 2014 tudi obsežno razstavo, simpozij in publikacijo o Neue Slowenische Kunst, v 2015 pa še razstavo, simpozj in publikacijo na temo civilne družbe. Vodi tudi raziskovalni projekt Oralne zgodovine. Internacionala je predlog prostora za umetnost v nehierarhičnem in decentraliziranem internacionalizmu, ki temelji na vrednotah različnosti in horizontalne izmenjave znotraj konstelacije globalno povezanih kulturnih akterjev z lokalnimi koreninami. Poleg šestih evropskih muzejev so partnerice Internacionale tudi izobraževalne organizacije, GrizedaleArts (Cumbria, Velika Britanija), Liverpool John Moores University (Liverpool, Velika Britanija), KASK School of Arts University College Ghent (Gent, Belgija) in Universität Hildesheim (Hildesheim, Nemčija), ki imajo potrebno strokovno znanje in materialne možnosti za realizacijo namenov programa RU. Projekt vključuje tudi širšo mrežo pridruženih partneric, ki bodo sodelovale z ekipo RU, ko bo potrebno. Med njimi so Juliús Koller Society (Bratislava, Slovaška), Afterall Journaland Books (London, Velika Britanija), Kwiekulik Archive (Varšava, Poljska), Victoria & Albert Museum (London, Velika Britanija). Revija za umetnost A Prior bo povsem posvečena projektu RU s spletnim forumom in eno letno tiskano izdajo. Več informacij: Internacionala Soorganizatorji: Moderna galerija, Ljubljana (SI), Garanti Kültür A.S. (TR), Grizedale Arts (UK), Liverpool John Moores University (UK), Museu d'Art Contemporani de Barcelona - MACBA (ES), Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - M HKA (BE), Museo nacional centro de arte Reina Sofía - MNCARS, Madrid (ES), Stiftung Universität Hildesheim (DE), University College Ghent School of Arts - KASK, (BE) Aktivnosti projekta: Dediščina 1989. Študijski primer: druga razstava Jugoslovanski dokumenti NSK od Kapitala do kapitala med najboljših 15 razstav na svetu v letu 2016 OSEMDESETA v Moderni galeriji: 1. del MSUM vabi na 5. seminar Slovar skupnega znanja Razstava NSK od Kapitala do kapitala gostuje v Eindhovnu MG+MSUM: Slovar skupnega znanja Poletna muzejska noč NSK od Kapitala do kapitala – otvoritev razstave z bogatim spremljevalnim programom Prvič objavljeno: 24. 4. 2013.