NETA – Nova Evropska Teatrska Akcija

Področje
Uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples) in glasba 
Producent
Nova evropska teatrska akcija (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Evropske mreže 2014
Podpora EU
236.440 EUR
Leto
2014 

NETA – Nova Evropska Teatrska Akcija je evropska mreža, ustanovljena leta 2004 v Bitoli (MK). Leta 2011 je v Ljubljani ustanovljen tudi zavod NETA, kot formalno-pravna oblika in zastopništvo mreže.

Mreža povezuje 67 gledališč in festivalov iz 18 evropskih držav: Slovenije, Albanije, Bosne in Hercegovine, Belgije, Bolgarij, Nemčije, Hrvaške, Madžarske, Italije, Kosova, Litva, Nekdanja jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore, Romunije, Rusije, Srbije, Švedske in Slovaške.

Predsednik NETA mreže je Blagoja Stefanovski (nekdanji minister za kulturo v Makedoniji), generalni sekretar: Damir Domitrović (direktor Festivala EX PONTO), častni predsednik pa prof. Branislav Mićunović (sedanji minister za kulturo, medije in šport Črne gore). Izvršni odbor, Odbor za gledališča in Odbor za festivale so telesa, prek katerih mreža razvija in uresničuje zastavljene dejavnosti ter cilje.

Cilji delovanja mreže:
–   širjenje gledališke oziroma uprizoritvene umetnosti,
–   izmenjava izkušenj in predstav ter
–   popularizacija nacionalnih posebnosti v uprizoritvenih umetnosti.

Poslanstvo mreže:

–  NETA mreža z različnimi oblikami gledališke izmenjave in festivalskega sodelovanja združuje prizadevanja in rezultate na področju odrskih umetnosti.
–  NETA spodbuja kulturno sodelovanje v evropskih državah – izmenjavo predstav, umetnikov in tehničnega osebja, koprodukcije, izpopolnjevanje strokovnih kadrov, organiziranje vseh oblik gledališkega izobraževanja, založniško dejavnost, ostalo.
–  NETA prek svojih članov posreduje resornim ministrstvom predloge za podporo NETA mreže.
–  NETA poziva k ustvarjanju pogojev za prostor gledališkega in kulturnega sodelovanja brez vizumov in brez omejitev.
–  NETA povezuje gledališke, filmske, umetniške in ostale kulturne renomirane institucije iz raznih koncev Evrope ter širše.

Mreža je za svoje delovanje v obdobju med 2014 in 2017 prejela podporo EU, ki na letni ravni znaša 236.440 EUR oz. 80 % prijavljene vrednosti letnega proračuna mreže.

Kontakt: NETA
Prešernova cesta 7
SI-1000 Ljubljana
E: info@neta-network.org

Projekti s področja