Not yet written stories – women artists’ archives online / Zgodbe, ki še niso napisane

Področje
Vizualne umetnosti 
Producent
Zavod SCCA–Ljubljana (partner) 
Vodja
Fundacja Arton (PL) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2019
Podpora EU
172.652 EUR
Leto
2019 
Splet
https://www.forgottenheritage.eu/artists 

Vodja: Fundacja Arton (PL)
Partnerji: Zavod SCCA–Ljubljana (SI), Latvijas Laikmetigas Makslas Centrs (LV), Ured za fotografiju (HR)

Vrednost projekta: 287.757 EUR (60 %)
Višina podpore EU: 172.652 EUR
Trajanje projekta: 1. 10. 2019–30. 9. 2021

Cilj projekta Not Yet Written Stories / Zgodbe, ki še niso napisane je na podlagi raziskave vzpostaviti arhive umetnic, dostopne v skupnem spletnem repozitoriju. Vsaka partnerska organizacija bo raziskavo usmerila v umetnice, ki so bile v zgodovini sodobne umetnosti v razmerju do umetnikov v podrejenem položaju in pogosto spregledane.

SCCA izbor umetnic je usmerjen v različne generacije: Ana Nuša Dragan, Zemira Alajbegović in Ema Kugler. Gre za ključne umetnice, ki so delovale/delujejo na področju akcije/performansa, filma in video umetnosti. Začetki njihovega delovanja segajo v različna obdobja 20. stoletja: v sedemdeseta leta (Dragan), osemdeseta leta (Alajbegović) in devetdeseta leta (Kugler), s tem pa so povezane tudi značilnosti in specifike njihove prakse ter kontekst, ki je določal njihovo delo in delovanje.

Projekt bo z različnimi metodami dela (zbiranje, izbira in seznam dokumentov, avdiovizualnih del in besedil; intervjuji, študije, razprave itd.) analiziral glavne formalne in konceptualne značilnosti njihove umetniške prakse. Najpomembnejše dejavnosti projekta bodo povezane s terensko raziskavo avdiovizualnega gradiva, dokumentov in umetniških del: delavnice, intervjuji, pogovori, predstavitve. Z njimi bomo poskušali razmejiti posebnosti umetniških del in zgodb umetnic ter sestaviti in povezati določene (prekinjene/zatirane/neupoštevane) zgodovine v sodelovanju z različnimi ključnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami (pisci, umetniki, arhivisti, kritiki, kuratorji).

Rezultat raziskave bo urejena dokumentacija, razstava, arhiv v skupnem repozitoriju, konferenca in publikacija.

Projekti s področja