Podprti projekti

Seznam

T.R.A.C.E.S. – Transcultural Research, Artist, Curator Exchange Series

T.R.A.C.E.S. – Transcultural Research, Artist, Curator Exchange Series (Partner)

T.R.A.C.E.S. – Transcultural Research, Artist, Curator Exchange Series

(Partner)

Pri projektu TRACES gre za program mobilnosti v katerega so vključeni kuratorji, raziskovalci in umetniki. Ena izmed osnovnih idej projekta je raziskovanje razmerij med uporom, ki ga manjše organizacije v vsebinskem smislu gojimo do institucionaliziranih praks ter adaptacijo lastnih interesov oz. afirmacijo dominantnih programskih direktiv, nastavljenih s strani državnih in zasebnih teles, ki financirajo naše programe. T.R.A.C.E.S. pa odpira tudi prostor za refleksijo umetniških in kuratorskih praks ter ustvarja platformo za izmenjavo izkušenj in znanja.
Z izmenjavo izkušenj iz različnih lokalnih kontekstov, želijo vzpodbuditi pretok informacij o ključnih strategijah pri vzpostavljanju in delovanju inštitucij, ki prinašajo alternativne in inovativne vsebine. Na tak način lahko premislimo o možnostih prenosa in re-kontekstualizacije nekaterih uspešnih razvojnih taktik, kar bi v prihodnje lahko koristilo nadaljnjemu razvoju posameznih „neodvisnih“ iniciativ.
Skozi predavanja in performativna dela bodo prikazani različni pristopi in metodologije dela udeleženih oranizacij. Skupina ljudi vključenih v projekt Traces obsega okoli 18 umetnikov, kuratorjev in raziskovalcev.

Vodja projekta: Transcultures,Mons (BE)
Soorganizatorji: Inštitut za Raziskovanje Zvočnih Umetnosti (IRZU), Ljubljana (SI), The Kitchen, Budimpešta (HU), Pixelache, Helsinki (FI), MIGA Migrating Art Academies, Berlin (DE) in Vilnius (LT);

Projekt je bil finančno podprt v okviru programa Kultura za leto 2010.

traces

AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

Festival zvočnih umetnosti EarZoom, 2. - 7. oktober 2010, Ljubljana >>>

earzoom