CELA – Connecting Emerging Literary Artists

Področje
Knjiga in prevodni projekti 
Producent
Založba Goga (partner) 
Vodja
Stichting de Wintertuin (NL) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2019
Podpora EU
746.968 EUR
Leto
2019 
Splet
https://www.cela-europe.com/ 
Vir: FB@cela.europe.

Vodja: Stichting de Wintertuin (NL)
Partnerji: Založba Goga (SI), Asociatia Editorilor din Romania (RO), Camara Municipal de Obidos (PT), Escuela de Escritores S.L. (ES), HOLDEN SRL (IT), Krakowskie Biuro Festiwalowe (PL), Moravska Zemska Knihovna v Brne (CZ), Passa Porta NL (BE), Udruzenje Krokodil (RS), Vlaams-Nederlands Huis Deburen (BE)

Vrednost projekta: 1.493.937 EUR (50 %)
Višina podpore EU: 746.968 EUR
Trajanje projekta: 2019–2023

CELA #2 je druga edicija projekta, ki se je zaključil 2019 in je zastavil odlične temelje za nadaljevanje poslanstva. Projekt angažira, izobražuje in povezuje literarne ustvarjalce, prevajalce in strokovnjake, ki so na začetku svoje poklicne poti in iščejo nove priložnosti za vstop na knjižni trg.

V štirih letih (2019–2023) bodo udeleženci programa CELA#2 imeli priložnost sodelovati z uveljavljenimi pisci, prevajalci in drugimi literarnimi strokovnjaki iz desetih evropskih držav, delovati pod njihovim mentorstvom, obiskovati tečaje usposabljanja, predvsem pa se s svojim delom predstaviti tako založnikom in literarnim agentom, kot tudi lokalni in mednarodni javnosti. Projekt se osredotoča na razvoj organizacij in literarne infrastrukture sodelujočih držav, na doprinos k trajnostnemu razvoju literarnega sektorja in nenazadnje na podporo razvoju in promociji ‘majhnih jezikov’.

Udeleženci se znotraj projekta srečujejo z zahtevnimi sodobnimi izzivi – od naraščajočih družbenih razlik znotraj Evrope do spreminjajoče se založniške industrije – jih postavljajo v novo perspektivo, jih vključujejo v svoje delo in opozarjajo na potencial, ki ga ima literatura na povezovanje ljudi in na doseganje družbenih sprememb. (Vir: založba Goga.)

Aktivnosti projekta:
Goga objavila CELA razpis za avtorje in prevajalce

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja