Young Theatre on the Move / Mlado gledališče v gibanju

Področje
Uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples) in glasba 
Producent
Pionirski dom (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2019
Podpora EU
199.999 EUR
Leto
2019 
Splet
http://www.young-theatre.com/ 

Vodja: Pionirski dom (SI)
Partnerji: CNC Danse (FR), Decji kulturni centar Beograd (RS), Elckie Centrum Kultury (PL), Opera Comica Pentru Copii (RO)

Vrednost projekta: 335.170 EUR (59,67 %)
Višina podpore EU: 199.999 EUR
Trajanje projekta: 1. oktober 2019–30. november 2021

Projekt je nadgradnja uspešnega pilotnega projekta sodelovanja Mlado gledališče, ki je združil impro strokovnjake iz Slovenije, Srbije, Romunije in Poljske s skupnim ciljem okrepiti z znanjem in veščinami, v projekt udeležene gledališke profesionalce, pedagoge ter mlade. Skozi aktivne delavnice je nastal umetniško-izobraževalni program, ki je namenjen krepitvi sodelovanja med umetniškim in izobraževalnim sektorjem.

Mlado gledališče v gibanju je rezultat spoznanj pilotnega projekta, da je prav telesna izraznost tista, ki potrebuje več pozornosti in poudarka, saj je primanjkuje na vseh področjih življenja in izobraževanja mladih. V ta namen bomo združili dve umetniški obliki, gledališko improvizacijo ter sodobni ples. Obe spodbujata ustvarjalnost, svobodo izražanja in aktivno sodelovanje vseh udeleženih. Umetniški obliki bomo povezali skozi impro gib, ki predstavlja novo metodo izobraževanja mladih občinstev ter njihovih mentorjev – pedagogov ter gledaliških profesionalcev.

Obe zvrsti uprizoritvenih umetnosti že vrsto let gojimo tudi v Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih. Kot nosilci projekta smo odgovorni za njegovo uspešno implementacijo, za izmenjavo izkušenj in znanj ter uspešno sodelovanje celotnega konzorcija. Partnerjem iz prvega projekta, poleg Pionirskega doma so to še Dečji kulturni centar Beograd, Srbija, Elcky Centrum Kultury, Poljska ter Opera Comica pentru copii Bukarešta, Romunija, se je pridružil še partner iz Francije – CNC Dance iz mesta Lille. Skupina impro strokovnjakov se bo tokrat okrepila še s strokovnjaki iz področja sodobnega plesa in skupaj bomo pripravili program, ki bo temeljil na telesnem izražanju, gibanju ter senzorični zaznavi. Program bodo nato strokovnjaki v vseh državah v obliki praktičnih delavnic in skozi aktivno izkušnjo posredovali gledališkim profesionalcem ter pedagogom, ki se ukvarjajo z gledališko vzgojo z mladimi in za mlade. Končni rezultati projekta so tako mreža institucij, pedagogov, gledaliških profesionalcev ter strokovnjakov sodobnega plesa ter gledališke improvizacije, priročniki za delo z mladimi (občinstvi) ter dnevi Impro giba, kjer se bodo mladi, ki jih bodo izobrazili pedagogi in gledališki profesionalci, lahko tudi aktivno predstavili.

Končni cilj projekta je izpopolniti gibalno ozaveščenost vseh udeleženih v projektu ter skozi aktiven, vključujoč in dinamičen program, spodbuditi zanimanje za izkušnje uprizoritvenih umetnosti, raziskovati potenciale improvizacije v različnih umetniških oblikah ter poskrbeti za kulturno-umetnostno vzgojo, ki je ne le kvalitetna in strokovno utemeljena, temveč tudi privlačna za mlade.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja