Slavic Authors to the World

Področje
Knjiga in prevodni projekti 
Producent
Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur (vodja) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti literarnega prevajanja 2014
Podpora EU
50.000 EUR
Leto
2014 
Splet
http://fsk.si/?programi=slovanski-avtorji-svetu-slawa 

Podpora EU: 50.000 EUR (50 %)
Trajanje projekta: 1. 10. 2014-15. 9. 2016

Slovansko besedo piše in govori 300 milijonov Slovanov. V njej živi, se čuti in diha slovanska duša, slovanska tradicija, kulturne prakse in način življenja.
Slovanska literarna dediščina je v sodobni evropski književnosti premalo zastopana, slabo poznana in pogosto neupravičeno spregledana. Ob pogledu na knjižne police se zdi, kot da je ostala skrita tam nekje za zidovi in železnimi zavesami. Forum slovanskih kultur z zbirko ”100 slovanskih romanov”, z deli nastalimi po letu 1989, tako zapolnjuje vrzel in premošča ovire zadnjih desetletjih. Avtorje sodobne slovanske književnosti postavlja drug drugemu ob bok, omogoča medsebojno spoznavanje, tkanje vezi in komunikacijo. Spodbuja medkulturni dialog ter razkriva podobnosti in različnost slovanskih kultur, in sicer preko najboljših in najbolj reprezentativnih avtorjev sodobnega romana v slovanskih državah.
Z evropskim projektom prevajanja pa želimo stopiti korak naprej. Vrhunce zbirke, ki jo odlikujejo medsebojni prevodi slovanskih držav, si želimo predstaviti tudi v skupnemu evropskemu literarnemu prostoru pod naslovom “Slovanski avtorji svetu”, in sicer s prevodi slovanskih del v portugalščino in angleščino.

Promocija prevednih del bo potekala na mednarodnih knjižnih sejmih in festivalih, preko spletnih strani in socialnih omrežij, marketinških aktivnosti na področju e-knjige ter z atraktivnimi predstavitvami knjig s prisotnostjo avtorjev in prevajalcev. Poleg tega bo s številnimi in raznolikimi komunikacijskimi aktivnostmi (promocija, odnosi z javnostmi, dogodki, spletni in družabni mediji …) projekt predstavljen v evropskem kontekstu ter na izbranih evropskih dogodkih.

Seznam avtorjev in del:
– 
Drago Jančar: Posmehljivo poželenje, prevod Tarcio França Cesar dos Santos. Prevod iz slovenščine v portugalščino.
– Laslo Bašković: Madonin nakit, prevod Randall A. Major. Prevod iz srbščine v angleščino.
– Anton Balaž: Tábor padlých žien, prevod Jonathan Gresty. Prevod iz slovaščine v angleščino.
– Dimitar Baševski: Bunar, prevod Ljubica Arsovska in Margaret (Peggy) Reid. Prevod iz makedonščine v angleščino.
– Jani Virk: Zadnja Sergijeva skušnjava, prevod Tom Micheal Sidney Priestly. Prevod iz slovenščine v angleščino.

 

Projekti s področja