EuroVision – Museums Exhibiting Europe (EMEE)

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Muzej novejše zgodovine Slovenije (partner) 
Vodja
University of Augsburg, Faculty of Philology and History (DE) 
Razpis
Kultura (2007-2013) / Razpis za leto 2012 za Sklop 1.1 (Projekti večletnega sodelovanja) in Sklop 1.2.1 (Projekti sodelovanja)
Podpora EU
1.912.500 EUR
Leto
2012 
Splet
http://www.museums-exhibiting-europe.de/ 

Vodja projekta: University of Augsburg, Faculty of Philology and History (DE)
Soorganizatorji: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana (SI), Atelier Bruckner GmbH (DE), Monochrom. Kunstverein (AT), Museu Nacional de Arqueologia (PT), National Museum of History (BG), Université Paris-Est Créteil – IUFM (FR), University Roma Tre (IT)

Trajanje projekta: 1. 11. 2012 – 31. 10. 2016

Projekt Eurovision – Museums Exhibiting Europe (EMEE; Muzeji razstavljajo Evropo) stremi k ustvarjanju drugačne, predvsem bolj evropske interpretacije muzejskih predmetov v nacionalnih in regionalnih zgodovinskih muzejih in omogoča nove načine muzejskega dela. Muzej naj ne bi bil več samo središče učenja in kulture, temveč tudi prostor za nova doživetja in izkustva.

EMEE raziskuje inovativen interdisciplinaren pristop v muzejih in reinterpretira predmete v širši kontekst evropske in transnacionalne zgodovine. Vključuje različne aktivnosti ter razvija inovativne in kreativne pristope in orodja, ki služijo kot ključ do evropeizacije muzejskega dela.
Projekt temelji na strokovnosti in znanju zgodovinskih didaktikov ter mediacijske kulture. Razvija teoretičen in pratičen okvir, ki bo implementiran in evalviran v mednarodni in medsektorski mreži, ki združuje kreativnost muzejev in kulturnih delavcev.
Obiskovalci bodo lahko izkusili ter ocenili izdelke projekta v t.i. Eurovision Labs., ki bodo pod skupnim geslom ‘En predmet – Mnogo vizij – Eurovizij(One Object – Many Visions – Eurovisions), predstavljeni v vseh sodelujočih organizacijah.

Eurovision Lab. je eksperimentalne narave. Vključuje številne aktivnosti, ki v prakso postavljajo koncept ”spremembe perspektive” pri evropeizaciji muzejskega dela. Koncept je bil razvit s pomočjo didaktikov z namenom, da se ukvarja z zgodovinsko kulturo in identiteto, v središče pa postavlja medkulturni dialog. 

EMEE-muzej-novejse-zg

Vir: Spletna stran Muzeja novejše zgodovine Slovenije

Aktivnosti projekta so namenjene večji dostopnosti muzejev ter večji vključitvi in aktivaciji obiskovalcev, še posebej tistih, ki komajda ali pa sploh ne zahajajo v muzej.

Projekt naslavlja naravo in pomen zgodovinskih muzejev, ki so se razvili zaradi potreb po krepitvi nacionalnih identitet, danes pa je predvsem ključna prilagoditev na multikulturno družbo. Veliko muzejskih strokovnjakov tako meni, da bi morali biti muzeji usmerjeni izključno evropsko.
S projektom skušajo najti načine, kako predstaviti vsebino predmetov, ki so pomembni na nacionalni ravni, vendar dajejo in razkrivajo tudi svoj evropski in globalni kontekst.

EMEE razvija tudi študijske module in treninge, ki bodo služili kot možnost implementacije projekta na univerzah, v muzejih ter v izobraževalnem procesu učiteljev zgodovine in umetnosti.

Projekt se deli na pet delovnih faz, ki so strukturirane v koherenten proces.

Faza 1: Evalvacija dejanskega stanja na začetku projekta in priprave za razvoj inovativnih in kreativnih konceptov in orodij, ki bodo služili za realizacijo spremembe perspektive muzejev ter za rokovanje s predmeti, ki predstavljajo zgodovino ter njeno naracijo.
Faza 2: Razvoj petih osnovnih paketov orodij in vzorčnih modulov, skupaj s kulturnimi dogodki, z namenom, da spodbudijo participacijo obiskovalca ter razvijejo online predstavitev pridobljenih rezultatov; razvoj mreže zainteresiranih kulturnih delavcev in muzejev (t.i. satelitni muzeji)
Faza 3: Gostovanje in evalvacija tekmovanja mladih scenografov,  kjer bo končni rezultat gostujoča razstava.
Faza 4: Implementacija projekta v vseh partnerskih muzejih
Faza 5: Evalvacija in dokumentacija rezultatov ter poteka projekta: zagotavljanje trajnosti projekta, ki vključuje Evropsko mrežo za evropeizacijo ter delavnice, s katerimi bodo implementirali ”spremembo perspektive” v delo muzejev

Ob koncu projekta bodo celoten delovni proces in rezultati prikazani v videu. V vodniku bodo na enem mestu zbrani najboljši praktični primeri o spremembah perspektiv v vseh sodelujočih organizacijah.
Tako video, vodnik kot koncepti delavnic, zagotavljajo trajnost projektnih rezultatov in bodo uporabljeni na različnih študijskih seminarjih ter delavnicah in izobraževanjih za muzejske strokovnjake.

Aktivnosti projekta:
Muzeji in družba: priložnosti in izzivi v EU
EMEE predstavlja priročnike za delo v muzejih
Muzejske čajanke: Muzeji in družbena odgovornost

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja