Tracing the Art of the Straub Family

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
Oddelek za umetnostno zgodovino, Univerza v Ljubljani (partner) 
Vodja
Hrvatski restauratorski zavod (HR) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2017
Podpora EU
199.799,18 EUR
Leto
2017 
Splet
http://trars.eu 

Vodja projekta: Hrvatski restauratorski zavod (HR)
Partnerji projekta: Bavarian State Department of Monuments and Sites (DE), Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine (SI), Universität Graz (AT), Univerza v Ljubljani (SI)

Trajanje projekta: 1. 6. 2017-30. 11. 2019

Foto: Hrvatski restauratorski zavod, crkva Majke Božje Jeruzalemske
Foto: Hrvatski restauratorski zavod, Crkva Majke Božje Jeruzalemske

V mednarodni projekt TrArS so vključene inštitucije, ki pokrivajo kulturno varstveno in umetnostno zgodovinsko področje Hrvaške, Slovenije, Avstrije in Nemčije. Ključna naloga projekta, ki se bo izvajal od 1.junija 2017 do 30.novembra 2019 je zbiranje objavljene in neobjavljene publikacije o družini Straub, ki je delovala v vseh sodelujočih državah. Vzporedno se na posameznih lesenih plastikah izvajajo konservatorsko restavratorski posegi s podrobnimi laboratorijskimi raziskavami materialov. V času trajanja projekta se bo ekipa sodelujočih zbrala na štirih delovnih sestankih. Zbrani podatki bodo predstavljeni na internetni strani in v tiskani obliki v več jezikih.

Projekti s področja