European Digital Art and Science Network

Področje
Multimedija in nove tehnologije 
Producent
Zavod Kersnikova (partner) 
 
Galerija Kapelica 
Vodja
ARS ELECTRONICA, LINZ (AT) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2014
Podpora EU
1.097.250 EUR
Leto
2014 
Splet
http://www.aec.at/artandscience/ 

Projekt Evropske digitalne mreže umetnosti in znanosti združuje znanost z (digitalnimi) umetnostmi za cilj resnega in celovitega razumevanja nasprotujočih si disciplin.
Interdisciplinarnost, evropska medkulturna izmenjava in dostop do novih občinstev so poglavitne postavke projekta, ki svojo odličnost snuje na izjemnem pionirskem delu, visoko – zmogljivostni produkcijski in predstavitveni infrastrukturi, edinstveni vzpostavitvi naslovljenega področja, kvaliteti prenosa znanj in na kombinaciji teh omenjenih elementov.
Mrežo sestavljajo: 2 evropski znanstveni instituciji, predstavljajoč vrh znanstveno-raziskovalnega dela – ESO, Čile (Evropski vesoljski observatorij) in CERN, Švica; ArS Electronica Future Lab, vzpostavljajoč transdisciplinarni diskurz s podporo najsodobnejših tehničnih rešitev umetniške produkcije; in 8 partnerjev delujočih na polju kulture, ki predstavljajo vrsto močnih kulturno-umetniških pozicij. Skupaj vzpostavljajo prototipno okolje interdisciplinarnega sodelovanja, inovativnih predstavitev in prenosa znanj.
Glavne akcije projekta za dosego ciljev so: mednarodni razpis; izbor rezidenčnih projektov; rezidenčni programi umetnikov v CERN-u, ESO-u in FutureLAB-u; predstavitev umetniških del na Festivalu Ars Electronica in partnerskih institucijah; razširitev kuratorskih vidikov za cilj vzpostavitve širših in globljih možnosti umetniškega izražanja; razvoj umetniških izrazov in programov na osnovi modularnih in mobilnih konceptov ter predstavitve umetniških projektov pri partnerjih. V treh letih bomo tko pripravili 4 rezidenčne projekte, ki bodo predstavljali kontekstualni epicenter 13 razstav, 8 delavnic, in 9 konferenc, ki se bodo odvili v omenjenih partnerskih institucijah.

Partnerji: Center for the promotion of science (RS); DIG Gallery (SK); Zaragoza City of Knowledge Foundation (ES); Galerija Kapelica / Kersnikova (SI); GV Art (UK); Laboral (ES); Science Gallery (IE)

Trajanje projekta: 1. 10. 2014 – 30. 9. 2017

EU podpora: 1.097.250,42 EUR / Celotna vrednost projekta: 2.194.500,84 EUR

Dejavnosti projekta:
Galerija Kapelica vabi na razstavo Syncness

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja