Be SpectACTive!

Področje
Uprizoritvene umetnosti (gledališče, ples) in glasba 
Producent
Kulturno društvo B-51 (partner) 
Vodja
Comune di Sansepolcro - Kilowatt Festival, Sansepolcro (IT) 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - Kultura / Projekti sodelovanja 2014
Podpora EU
1.750.000 EUR
Leto
2014 
Splet
http://www.bespectactive.eu/ 

BeSpectACTive! je evropski projekt, v katerega so vključeni evropski festivali, gledališča, univerze in raziskovalni center. Projekt temelji na razvoju publike ter vključuje nekatere od najinovativnejših evropskih organizacij, ki se ukvarjajo z aktivno udeležbo ljubiteljev sodobne performativne umetnosti.

Cilj projekta BeSpectACTive! je poglobiti vezi med umetniki, kulturnimi organizacijami in publiko skozi 21 novih plesnih in gledaliških produkcij ter prek 54 umetniških rezidenc in 30 delavnic. Približno 1000 lokalnih gledalcev, ki bodo spremljali aktualno produkcijo, bo soodločalo pri oblikovanju programa108 predstav, njihovo ocenjevanje pa bo potekalo tudi ob pomoči spletne interakcije, štirih mednarodnih konferenc in raziskovalnega projekta, prek katerih bodo udeleženci lahko sproti spremljali učinke projekta BeSpectACTive!.

V času, v katerem se daje vedno večji poudarek in pomen aktivni udeležbi publike, ne pa le pasivnemu spremljanju kulturnih dogodkov, bo projekt BeSpectACTive! evropskim umetniškim organizacijam omogočil raziskovanje in spremljanje novih modelov in konceptov sodelovanja publike ter širil dostopnost kulture in spodbujal interakcijo med njima. Ker je pri projektu BeSpectACTive! ključna aktivna udeležba gledalcev, bodo ti imeli vlogo soodločevalca, s tem pa bodo v skupnem ustvarjalnem prostoru nosili tudi del odgovornosti pri umetniški ponudbi.

V okviru projekta bo festival Ex Ponto za izbrane udeležence organiziral skupna srečanja in oglede plesno-gledaliških predstav za 23. festival Ex Ponto (leta 2016). Poleg tega bodo omogočili tudi ogled predstav na mednarodnem gledališkem festivalu Kilowatt 2015, Sansepolcro, v Italiji.

Vodja projekta: Comune di Sansepolcro – Kilowatt Festival, Sansepolcro (IT)
SI partner: Kulturno društvo B5, Ljubljana
Ostali partnerji: Fondazione Fitzcarraldo, Torino (IT), Université Montpellier I (FR), Universitat de Barcelona (ES), London International Festival of Theatre (LIFT), (UK), York Citizens Theatre Royal (UK), Tanec Praha (CZ), Bakelit Multi Art Center, Budapest (HU), Teatrul National “Radu Stanca” – Festivalul International de Teatru de la Sibiu (RO) ,Domino – Perforacije Festival (HR), Perypezye Urbane – Milano (IT)

Trajanje projekta: 01. 12. 2014 – 30. 11. 2018
EU podpora: 1.750.000 EUR / Celotna vrednost projekta: 3.500.000  EUR

be-spectative-b51

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja