Novice

Slovenske organizacije »spisale« že devet zgodb o uspehu…

Evropska komisija (EAC) je projekte, pri katerih so sodelovali zavodi Aksioma, Bunker in Flota, KUD Sodobnost, KUD PiNA, Mini Teater, Pogrebno podjetje Maribor in CUK Kino Šiška, označila za »zgodbo o uspehu«. Projekti so bili izbrani na podlagi strogih meril kakovosti, relevantnosti in rezultatov projekta.

Kultura · 23. januarja 2019

»Zgodbe o uspehu« (Success Stories) so zaključeni projekti s podporo programa Ustvarjalna Evropa, ki se odlikujejo zaradi svojega učinka, prispevka k oblikovanju politik, inovativnih rezultatov in/ali ustvarjalnega pristopa in so lahko vir navdiha za druge. Izbira projekta kot zgodbe o uspehu je izvedena na osnovi izbirnega postopka, za katerega veljajo stroga merila glede kakovosti, relevantnosti in rezultatov projekta.

Tovrstni projekti so posebej označeni kot »zgodba o uspehu« v spletni platformi rezultatov Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Project Results). Platforma je baza podatkov, ki ponuja opise in rezultate projektov, ki jih podpira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa in predhodni programi za kulturne in avdiovizualne sektorje.

Med preteklimi projekti imamo že kar devet »zgodb o uspehu« slovenskih organizacij:
Beyond Front@: Bridging New Territories: zavod Flota (vodja, 2012)
IMAGINE 2020 – Arts and Climate Change: zavod Bunker (partner, 2010)
In/visible cities: KUD PiNA (partner, 2014)
Masters & Servers: zavod Aksioma (vodja, 2014)
Our Little Library: KUD Sodobnost (vodja, 2014)
Puppet Nomad Academy III: Mini Teater (vodja, 2012)
Puppet Nomad Academy IV: Mini Teater (vodja, 2015)
SYMBOLS – Culture of Death& Cultural Life: Pogrebno podjetje Maribor d.d. (partner, 2014)
What’s the deal?: CUK Kino Šiška (partner, 2013)

Za več glej Creative Europe Project Results.

PRIPOROČAMO TUDI
*obisk spletne baze projektov na CED Slovenija;
*za dodaten navdih ogled Creative Europe Stories;
*v branje članek Slovenija v petem letu Ustvarjalne Evrope do petih milijonov evrov.