Prikazovanje evropskih filmov v 2014

Področje
Filmski in avdiovizualni projekti 
Producent
Art kino mreža, združenje prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma (partner) 
Vodja
Europa Cinemas () 
Razpis
Ustvarjalna Evropa (2014-2020) - MEDIA / Podpora za kinematografske mreže 2014
Podpora EU
101.064 EUR
Leto
2014 
Splet
http://artkinomreza.si/ 

Art kino mreža (AKMS) je združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije.
Šestnajst članov združenja so hkrati člani Europa Cinemas, mednarodnega združenja filmskih prikazovalcev, ki je podprto s strani podprograma MEDIA in deluje kot posrednik za razdeljevanje finančne podpore za prikazovanje evropskih filmov, ki jih za predhodno referenčno leto pridobijo posamezni člani Europa Cinemas.
Ker posamezni zneski niso dostopni, evidenca CED beleži le skupni letni znesek podpor za slovenske člane Europa Cinemas ter ga šteje kot en projekt AKMS, ki nastopa v vlogi partnerjev Europa Cinemas.

Drugi projekti istega producenta

Projekti s področja