Dinamični in profesionalni izobraževalni centri za kulturni menedžment

Področje
Kulturna dediščina 
Producent
RRA Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o. (partner) 
Vodja
(SI) 
Razpis
Kultura 2000 (2000-2006) / RAZPIS ZA LETO 2004
Podpora EU
€ 104.039,00
Leto
2004 

Vodja projekta: Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, Slovenske Konjice (SI)
Soorganizatorji: Regionalna razvojna agencija Celje (SI), Centro de Investigación para el Desarrollo (ES), Academy for Humanities and Economics (PL)
Pridružen partner: University of Arts, Belgrade (SCG)
Finančna podpora EU: 104.039 EUR

Dvorec Trebnik želi skozi proces revitalizacije in sanacije objekta pokazati, da je kulturno dediščino mogoče z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi viri preoblikovati v turistično izobraževalne namene. Cilj projekta je vzpostaviti izobraževalni center za kulturni management, ki bo skozi razvijanje teoretičnih in praktičnih izobraževanj ter nacionalnih in mednarodnih povezav generiral kulturno-podjetniške projekte in s strokovno in tehnično podporo prispeval k hitrejši in učinkovitejši realizaciji tovrstnih projektov.
Izvedenih je bilo več delovnih ekskurzij na temo človeških virov, ki delujejo in se izpopolnjujejo na področju kulturne dediščine v svojem okolju. Za slovenske udeležence je Dvorec Trebnik pripravil več izobraževalnih modulov: Marketing kulturne dediščine, Management kulturne dediščine, Kulturna dediščina kot dodana vrednost, Kulturni turizem.

Več: www.trebnik.com/educational_center.php

Kontakt: Urša Dorn
Tehnološko inovacijski zavod Dravinjske doline, Grajska 4, 3210 Slovenske Konjice
www.trebnik.com

Projekti s področja